دوشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۰۶

پارلمان محلي قزوين ضمن محکوميت اتفاقات اخير سرزمين وحي و حادثه غم بار منا:

آل سعود لايق مديريت برگزاري مناسک حج نيست

پارلمان محلي قزوين ضمن محکوم نمودن حادثه منا و کشته شدن مسلمين جهان و به ويژه حاجيان ايراني، اين حادثه غم بار را نشاندهنده بي کفايتي خاندان آل سعود در برگزاري مناسک حج دانست.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ اعضاي شوراي اسلامي شهر در جلسه اخير شورا ضمن محکوم نمودن اتفاقات رخ داده در حج تمتع امسال و کشته شدن چند صد تن نفر از حاجيان بيت ا... الحرام، وقايع غم بار اخير را به مقام معظم رهبري، ملت شريف ايران اسلامي و خانواده هاي داغديدگان تسليت و تعزيت گفت.

اعضاي شوراي اسلامي شهر همچنين در اين جلسه با محکوم شمردن جنايت آل سعود در منا و کشته و مفقود شدن شمار زيادي از زائر خانه خدا و به ويژه هموطنان ايراني، بر بي کفايتي آل سعود صحه گذاشت و اتفاقات رخ داده در حج تمتع امسال و جان باختن حاجيان بيت ا... الحرام را نمونه بي کفايتي اين رژيم در برگزاري مناسک حج دانست.

پايان پيام/1410/مهر94

تصاویر مرتبط