دوشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۰۶

فرخزاد، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبر داد:

موافقت پارلمان محلي با امضاء تفاهم نامه شهرداري قزوين در اجراي برخي پروژه هاي مهم شهر

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: ضمن موافقت اوليه پارلمان محلي قزوين، شهرداري تفاهم نامه 500 ميليارد توماني براي اجراي برخي پروژه هاي مهم شهر منعقد مي کند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ علي فرخزاد در رابطه با تصويب لايحه دو فوريتي شهرداري که به تفاهم نامه 500 ميليارد توماني شهرداري اختصاص داشت، توضيح داد: اعضاي شوراي اسلامي شهر ضمن تصويب کليات طرح و با اختصاص شرايطي، لحاظ نمودن آنها را در لايحه مورد نظر ضروري دانستند.

وي در رابطه با اجراي موضوعات و پروژه هايي که در تفاهم نامه آورده شده، توضيح داد: اجراي پروژه مسکوني، تجاري، اداري، خدماتي و هتل با اولويت تکميل پروژه هاي نيمه تمام به همراه اجراي پروژه هاي عمراني با اولويت پروژه امامزاده حسين (ع)، تملک و انجام عمليات عمراني براي احداث کاربري هاي تجاري فرهنگي، اقامتي و ديگر پروژه ها و تقاطع هاي غير همسطح در مکان هاي مختلف در متن تفاهم نامه آورده شده است.

فرخزاد تصريح کرد: اجراي پروژه تراموا بر اساس طرح جامع حمل و نقل و ترافيک در سطح شهر و اجراي تعدادي از پروژه هايي که از طريق انتشار اوراق مشارکت و صکوک تأمين مالي مي شوند نيز در تفاهم نامه اوليه گنجانده شده است.

نائب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين با اعلام اينکه شوراي شهر با کليات لايحه موافقت کرد ولي در کنار آن، شرايط ديگري را در متن لايحه گنجاند، افزود: بايد قبل از عقد قرارداد اصلي، براي هر يک از پروژه ها حتما مصوبه شورا اخذ شود و اولويت بندي بر اساس پروژه هاي نيمه تمام و درآمدزا مد نظر قرار بگيرد.

وي همچنين با تأکيد بر اينکه اعضاي شورا بر درآمدزا بودن پروژه هاي لحاظ شده در تفاهم نامه تأکيد داشتند، اظهار داشت: تيم ويژه اي به منظور پيگيري و تعيين پروژه ها از سوي شهرداري تشکيل شود و در کنار اين، نحوه تأمين مالي و اخذ وام نيز بررسي شود.

اين عضو شورا همچنين در رابطه با پروژه امامزاده حسين (ع) که از پيشنهادهاي اعضاء براي لحاظ نمودن در لايحه به شمار مي آمد، گفت: در اين پروژه نقش دستگاههاي شريک از جمله اداره کل اوقاف و امور خيريه، ميراث فرهنگي و گردشگري و اداره راه و شهرسازي نيز ديده شود و حتي در شوراي شهر نيز به تصويب برسد.

فرخزاد يکي ديگر از شرايط مطروحه را در اجراي پروژه هاي مد نظر را به صورت مشارکتي و توسط سازندگان آنها تا حد مقدور برشمرد.

پايان پيام/1411/مهر94    

تصاویر مرتبط