چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

مهری السادات تقوی،

فضاسازی شهری برای افراد دارای معلولیت با جدیت پیگیری خواهد شد

مهری السادات تقوی، عضو شورای اسلامی شهر قزوین بر توجه ویژه به مناسب سازی فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت تاکید کرد.

وی در همایش "ساختمان و معلولیت"  افزود: مدیریت شهری قزوین با نگاه ویژه تر، موضوعات فضاسازی شهری برای افراد دارای معلولیت را با جدیت  پیگیری می کند.

تقوی بیان کرد: موضوع مناسب سازی شهری برای افراد دارای معلولیت از اولویت های مدیریت شهری است.

وی بیان کرد: با توجه به نگاه ویژه مدیریت شهری برای مناسب‌سازی محیط شهری و ادامه اقدامات در حال انجام در این راستا، وضعیت شهر قزوین در سال های آینده بهتر خواهد شد و تغییرات زیادی در محیط شهری اتفاق خواهد افتاد.

پایان پیام/

تصاویر مرتبط