دوشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

در جلسه اخير شوراي اسلامي شهر قزوين صورت گرفت؛

رأي گيري جهت تکميل اعضاي کميسيونها و نمايندگي در سازمانها و کميسيونهاي خارج از مجموعه شورا

در جلسه اخير شوراي اسلامي شهر قزوين رأي گيري جهت تکميل اعضاي برخي از کميسيونها و نمايندگي اعضاي شورا در سازمانها و کميسيونهاي خارج از مجموعه شورا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ با توجه به استعفاي فرج الله فصيحي رامندي از کميسيونهاي املاک و توافقات، خدمات شهري، حمل و نقل و ترافيک و کميسيون ماده 100 بر اساس رأي گيري و با نظر اکثريت اعضاء عباس ظاهري به عضويت کميسيون املاک و توافقات، خدمات شهري و حمل و نقل و ترافيک درآمد و همچنين شهلا عطايي با توجه به انصراف احد چگيني از عضويت در کميسيون فرهنگي _ ورزشي، به عنوان عضو جديد اين کميسيون انتخاب شد.

اين گزارش مي افزايد: در اين جلسه همچنين عباس ظاهري به همراه علي فرخزاد با رأي اکثريت اعضاء به عضويت کميسيون حمل و نقل و ترافيک درآمدند.

بنابراين گزارش؛ در اين جلسه، فاطمه اشدري و محمدرضا صديقي نيز با کسب اکثريت آراء در کميته حقوقي عضو شدند و همچنين محمدرضا صديقي با نظر اعضاء به نمايندگي از پارلمان محلي در کميسيون ماده 100 انتخاب شد.

پايان پيام/1463/آبان94   

تصاویر مرتبط