سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛

پارکينگ مکانيزه استاندارد راهي مناسب براي پارک خودروها

با توجه به ضرورت احداث پارکينگ در شهر قزوين، پارکينگ مکانيزه (جک بالابر) با رعايت استانداردهاي لازم امري ضروري به نظر مي رسد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ علي صادقي نيارکي با تأکيد بر اينکه رعايت استانداردهاي مربوطه براي احداث پارکينگ هاي مکانيزه يک امر کاملا ضروري است، گفت: اگر رعايت اين اصول و استانداردهاي ملي ساختمان در دستور کار قرار نگيرد چه بسا استفاده از پارکينگ هاي مکانيزه مشکلاتي را براي استفاده کنندگان به وجود مي آورد.

وي با تأکيد بر اينکه پارکينگ هاي مکانيزه يا همان استفاده از جک بالابر فضاي بيشتري را در اختيار استفاده کنندگان قرار مي دهد، افزود: وقتي يک پارکينگ مکانيزه احداث مي شود، رمپ خود به خود حذف خواهد شد، يکي از مهمترين نقايص رمپ علاوه بر اينکه فضاي بيشتري از ساختمان را به خود اختصاص مي دهد موجب شتاب و سرعت خودرو هنگام خروج از پارکينگ شده و از آنجاييکه برخي شيب ها استاندارد نيست، مشکلات و خطراتي را به وجود خواهد آورد.

اين عضو شورا با اشاره به اختياري بودن استفاده از پارکينگ مکانيزه، تصريح کرد: در برابر نقص هايي که ممکن است پارکينگ هاي داراي رمپ داشته باشند، اگر پارکينگ هاي مکانيزه (که وسعت کمتري را به خود اختصاص مي دهد) به شکل استاندارد اجرايي شوند، تعداد خودرو بيشتري در فضا پارک مي شوند.

صادقي با اشاره به تصويب لايحه احداث پارکينگ مکانيزه در جلسه شورا و مواردي که در آن گنجانده شده است، گفت: از آنجاييکه برخي مالکين مجوز احداث پارکينگ را اخذ نموده بودند ولي از احداث آن جلوگيري کرده و حذف اين فضا در ساختمان خود را در دستور کار خود داده بودند، براي جلوگيري از حذف اين فضاي مهم، اين لايحه وضع شد.

سخنگوي شورا با تأکيد بر اينکه امروزه احداث پارکينگ از ضرورت هاي مهم شهر به شمار مي آيد، ادامه داد: ايجاد پارکينگ در فضاي ساختمانها مزيتهاي زيادي را به همراه دارد، چراکه علاوه بر حفظ مسائل و پيشگيري هاي امنيتي، از پارک حجم بيشمار خودرو در معابر اصلي و فرعي جلوگيري به عمل مي آورد، به خصوص اينکه فضاهاي شهري ديگر جوابگوي ترافيک و تجمع خودرو نيست.

رئيس کميسيون اداري و مالي شورا تصريح کرد: شهرداري با توجه به سياستي که شوراي شهر اعلام داشته در حال تدوين لايحه اي است تا جرائم حذف پارکينگ منطقي شود و سازندگان در شرايط عادي به حذف پارکينگ اقدام نکنند.

وي در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر سياست کميسيون ماده 100 برخورد جدي با افرادي است که حذف پارکينگ را در دستور کار قرار مي دهند مگر اينکه پلاکي از شرايط خاص برخوردار بوده و از امکان ايجاد آن برخوردار نباشد که متناسب با شرايط خاص تصميم گيري به عمل مي آيد.

صادقي در خاتمه اضافه کرد: با استفاده از ابزارهاي لازم و جرائم منطقي، نه تنها با افراديکه پارکينگ مکانيزه را حذف مي کنند برخورد مي شود، بلکه با عوامل نظارتي شهرداري و يا ساير ارگانها و سازمانها از طريق ابزارهاي پيش بيني شده پيگيري لازم به عمل آورده مي شود تا موضوع پارکينگ مورد توجه قرار بگيرد.

پايان پيام/1465/آبان94   

  

تصاویر مرتبط