یکشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

صديقي، عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر قزوين:

دست فروشان ساماندهي و مشکل سد معبر رفع مي شود

با هدف ساماندهي دست فروشان و رفع مشکل سد معبر، تدابيري همچون ساماندهي وانت بارها در زمينهاي مشخص و اخذ جريمه هاي سنگين براي کسب اي که اين موضوع را رعايت نمي کنند، در نظر گرفته مي شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ محمدرضا صديقي با تأکيد بر اينکه مشکل سد معبر بايد رفع و دست فروشان ساماندهي شوند، ادامه داد: اين موارد از موضوعات و مشکلات مهم شهري به شمار مي آيند و افراديکه مانع تردد عابرين پياده و خودروها در پياده رو و خيابان مي شوند، بايد تدابير لازم براي تذکر به آنها انديشيده شود.

وي با اشاره به تصميمات اخذ شده و تدابير انديشيده شده در کميسيون برنامه و بودجه اظهار داشت: اجراي تدابير لازم در اين بخش به تنهايي از عهده شوراي شهر و شهرداري برنمي آيد و براي ساماندهي لازم است ادارات مرتبط همانند فرمانداري، دادستاني، پليس، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت، نقش مؤثري داشته و با همراهي و هماهنگي يکديگر به انجام وظايف محوله بپردازند.

صديقي تصريح کرد: مصمم هستيم براي تعداد اندک از مغازه داران که سد معبر دارند و مسير تردد عابرين را با مشکل مواجه کردند به صورت جدي برخورد شود تا همه اصناف، مغازه داران و مردم از اين مزيت استفاده کنند و تردد براحتي رخ دهد.

اين عضو شورا با اشاره به موضوعات و پيشنهادهاي مطرح شده در جلسه و تأکيد بر ايجاد ستاد سد معبر در زمان بسيار کوتاه، اظهار داشت: اين ستاد قادر است دستورالعمل هاي مختلف را استخراج کند و يک شيوه نامه براي برخورد با متخلفين در مقابل مغازه ها و ديگر فضاهاي معابر شهري تنظيم نمايد که جريمه سنگين يکي از اين راهکارهاست.

رئيس کميسيون شوراياري تصريح کرد: برخي از افراديکه سد معبر انجام مي دهند از کاسب هاي جزء بوده و به امرار معاش روزانه نيازمندند که براي آنها تدابير لازم انديشيده مي شود در  و گروه ديگري که از تجار کلان محسوب مي شوند و خيابانها را سد نمودند لازم است که در بدو امر توضيحات لازم به آنها داده شده و در صورت عدم توجه، با آنها برخورد جدي صورت بگيرد.

وي به ديگر پيشنهادهاي مطرح شده در جلسه کميسيون اشاره کرد و گفت: ساماندهي وانت بارهايي که با توقف در خيابانها و معابر اصلي موجب بروز تصادف و يا ناهنجاري در تردد ديگر خودروها مي شوند، نيز ضمن هماهنگي شهرداري با راه و شهرسازي و معرفي زمين هاي مناسب و بدون استفاده از سوي اين اداره کل اقداماتي صورت مي گيرد.

اين عضو شورا همچنين بيان کرد: حاشيه بعد از برخي پياده رو هاي وسيع و پهن که فضاي مناسبي دارند و در مسير رفت و آمد نيستند نيز مي توانند مکان خوبي براي استقرار وانت بارها باشند که به عنوان نمونه زمين خالي مقابل آستان امامزاده سلطان سيد محمد و مقابل سرتک از نمونه هاي بارز اينگونه فضاها هستند.

پايان پيام/1453/آذر94    

تصاویر مرتبط