سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين:

تالارها و رستورانها ضابطه مند احداث مي شوند

سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: بر اساس تأکيدات شوراي شهر، ضوابط و دستورالعمل لازم براي جانمايي و چگونگي احداث تالارها و رستورانها به همت شهرداري تدوين مي شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ علي صادقي نيارکي با تأکيد بر ضرورت تدوين ضوابط و مقرراتي که امکان اعمال نظارت لازم در صدور مجوز ايجاد تالارها و رستورانها به ويژه در هسته مرکزي شهر که مشکلاتي را براي شهروندان ايجاد مي کند، گفت: ضرورت بهره مندي تالارها و رستورانهاي پذيرايي از فضاي پارکينگ مناسب با نياز شهروندان به حدي است که بايد در ضوابط صدور پروانه قرار بگيرد.

وي يادآورشد: در حال حاضر شاهديم رستورانها و تالارهايي که در برخي موقعيتها قرار دارند، متأسفانه موجب سلب آسايش و امنيت براي ساکنين و شهروندان حوالي خود شدند.

صادقي خاطرنشان کرد: انتظار داريم همه دستگاهها اعم از مجامع امور صنفي شهرداري، اماکن، نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي به اين موضوع توجه داشته باشند.

سخنگوي شوراي شهر خاطرنشان کرد: از شهرداري خواسته شده ظرف يکماه ضوابط و دستورالعمل لازم را در غالب طرح و لايحه اي تهيه و به شورا ارسال کند تا پارلمان محلي اين مهم را مورد بررسي خود قرار دهد و از اعضاي کميسيون ماده پنج انتظار داريم توجه لازم براي حل مشکلات ناشي از استقرار رستورانها و تالارها به عمل آورد و طرح جديد شورا و شهرداري را مورد توجه خود قرار دهد.

پايان پيام/1491/آذر94

تصاویر مرتبط