شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۷

چگيني، رئيس شوراي استان برنامه هاي اين نهاد را تشريح کرد؛

فصل جديدي از فعاليت شوراي اسلامي استان قزوين آغازشد

شوراي اسلامي استان قزوين به رياست احد چگيني نماينده شوراي اسلامي شهر در اين شورا، با تدوين چشم اندازها و برنامه هاي آتي و انتخاب کميسيونهاي تخصصي و اعضاي آنها فصل جديدي از کار خود را به صورت رسمي آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ احد چگيني رئيس شوراي استان در اين جلسه که در دفتر شوراي استان در فرمانداري قزوين برگزار شد ضمن گراميداشت هفته بسيج اظهارداشت: "بسيج" عصاره مردانگي و شهامت، در طول 37 سال پيروزي انقلاب به عنوان نيرويي مطمئن در راستاي دفاع از ارزشها و پاسداري از خون شهداء در عرصه بوده است و امروز شجره طيبه بسيج علاوه بر شکوفايي در جغرافياي ايران اسلامي در هر نقطه از دنيا که فرياد آزادي شنيده مي شود، ريشه دار شده است.

چگيني با تأکيد بر اينکه شوراي اسلامي استان يک مجموعه واحد به شمار مي آيد و مي توانند با اتحاد و همدلي اقدامات مهمي را تحقق بخشند گفت: از ظرفيت مهم اعضاي شورا در شهرها و روستاها مي توان براي انجام برنامه هاي مهم استفاده کرد و اعضاي شوراهاي شهر و روستا پتانسيل خوبي به شمار مي آيند.

وي در ادامه اقداماتي که تاکنون در شوراي استان انجام شده را تشريح کرد و علاوه بر اينکه بر تشکيل کميسيونهاي تخصصي و آغاز فعاليت آنها تأکيد مي کرد، افزود: هم افزايي و تبادل انديشه با استاندار، مجمع نمايندگان استان و مديران کل، امر بسيار مهمي به شمار مي آيد که يکي از مهمترين برنامه هاي شوراي استان را نيز تشکيل مي دهد.

سخنگوي شوراي عالي استانها با بيان اينکه بازخواني قانون شوراها در شوراي استان يکي از اقداماتي است که مي تواند به هرچه بهتر اجرا کردن اين قانون کمک نمايد، ادامه داد: با اشرافيت به قوانين مي توان ضمن تدوين طرح هايي که نفع شهرها و روستاها را به دنبال دارند اقدام کرد و براي تصويب به شوراي عالي استانها ارسال نمود.

چگيني با تأکيد بر آموزش اعضاي شوراهاي شهر و روستا و ميزباني قزوين از همايشها و نشست هاي تخصصي که شوراي عالي استانها در شهرهاي مختلف کشور برگزار مي کند را از ديگر برنامه هاي شورا برشمرد و افزود: اين نشست تخصصي پيش از اين در اروميه و شهرکرد برگزار شده و مي توان سومين نشست تخصصي شوراها را در قزوين برگزار کرد.

رئيس شوراي استان همچنين از مکاتبات و رايزني هاي انجام شده با شوراهاي شهرهاي استان خبرداد و گفت: ازآنجاييکه براساس قانون، شوراهاي شهر بايد دو درصد از درآمدهاي خود را به شوراهاي فرادست اختصاص دهند، خواستار تحقق اين مهم در استان قزوين شديم تا بخش مهمي از درآمدها و منابع مالي اين شورا براي تحقق برنامه هاي مختلف شورايي تأمين شود.

عضو شوراي اسلامي شهر همچنين ضمن اينکه تشکيل کميسيونهاي تخصصي را بسيار مهم مي دانست، ادامه داد: قانون براي شورا محدوديتي در تشکيل کميسيونها قائل نشده و هرچه تعداد آنها بيشتر باشد نشاندهنده پويايي شورا به شمار مي آيد به عنوان نمونه استان قزوين از 25 نفر عضو بانو در شوراي شهر و روستا بهره مند است که مي توان براي شکل گيري و فعاليت کميسيون بانوان و خانواده از اين ظرفيت بالقوه استفاده کرد.

وي همچنين در ادامه جلسه در رابطه با اقداماتي که براي تشکيل تعاوني مسکن و ديگر برنامه ها انجام شده، توضيحاتي ارائه داد و از پيشنهاد اعضاي شوراي استان براي بازديد و سرکشي حسابشده، مطلعانه و ضابطه مندانه از شوراهاي شهر و روستا در استان استقبال کرد.

گفتني است، در ادامه جلسه باقري، اکبري، ميکائيل سلماني، هادي خمسه، ديگر اعضاي شوراي اسلامي استان نقطه نظرات و پيشنهادات خود را براي کارکرد بهتر و پربارتر شوراي استان بيان کردند و با برگزاري انتخابات داخلي، اعضاي کميسيونهاي عمراني، حقوقي و اداري و مالي، فرهنگي _ ورزشي و برنامه و بودجه شامل رئيس، نائب رئيس و منشي انتخاب شدند.

پايان پيام/1495/آذر94

   

تصاویر مرتبط