یکشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۸

رئيس کميسيون فرهنگي _ ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين:

تغييرات پيام شهر با تأييد شوراي سياست گذاري انجام شود

شوراي داخلي سياست گذاري نشريه پيام شهر تشکيل شد تا با تأکيد متوليان امر از اين پس تغييرات ظاهري و محتوايي در اين نشريه با نظارت و نظر اين شورا انجام شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ حسين صلح جو رئيس کميسيون فرهنگي _ ورزشي شورا در رابطه با نتايج به دست آمده در جلسه اخير کميسيون فرهنگي _ ورزشي که با حضور اعضاي داخلي شوراي سياست گذاري پيام شهر شامل تعدادي از اعضاي شورا، مدير مسئول پيام شهر، مديرعامل سازمان فرهنگي _ ورزشي و مدير روابط عمومي شهرداري مرکز برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اينکه تغيير و تحولات اخير رخ داده در نشريه پيام شهر شامل عناوين و صفحه بندي بدون مصوبه شوراي سياست گذاري انجام شده است که لازم ديديم در اين جلسه موضوعات مورد بررسي قرار بگيرد.

وي تصريح کرد: در ادامه اين جلسه ضمن بيان صحبت هاي متوليان مربوطه تصميم گيري شد تا از اين پس تمامي تغييرات و اقدامات توسط شوراي سياست گذاري تدوين و برنامه ريزي شود و جلسات مربوطه به شکل مستمر ادامه داشته باشد و از سوي ديگر اساسنامه به تصويب رسيده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در رابطه با نشريه پيام شهر در اولين فرصت به کميسيون فرهنگي ارجاع داده شود.

پايان پيام/1497/آذر94  

تصاویر مرتبط