دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۱۸

حجت الااسلام ابوترابي ،نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي:

شوراها حلقه اتصال مردم به بدنه نظام هستند

 

نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي گفت: شوراها حلقه اتصال مردم به بدنه نظام هستند.
 ابوترابي فرد، با بيان اينكه پيوند نظام با آموزه هاي ديني از ويژگي هاي بارز نظام جمهوري اسلامي ايران است و همين پيوند با آموزه هاي ديني، باعث موفقيت نظام ميباشد، افزود: نظام جمهوري اسلامي ايران، يك نظام اسلامي واقعي است كه نظام از اسلاميت آن بر آمده و در راس آن رهبري اسلامي قرار دارد.
نماينده قزوين ، ابيك و البرز در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد ، جمهوري اسلامي ايران ديروز در چهره ملكوتي حضرت امام خميني (ره) و امروز در چهره نوراني رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان رهبراني عادل و مدير و مدبر، مجتهد و شجاع معنا دارد.
وي با تاكيد به اين مطلب كه مديران و شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها بايد نگاهشان را به درآمدهاي پايدار و منطقي معطوف كنند، اضافه كرد: نبايد منبع درآمد شهرداريها با تخريب مهندسي شهر و روستا صورت گيرد و به طور قطع ميتوان با راههاي قانوني درآمدهاي قابل دفاعي كه زمينه خدمت به شهروندان را فراهم ميكند، داشته باشيم.
ابوترابي فرد به پروژههاي در حال بهرهبرداري استان قزوين اشاره كرد و گفت: نگاه مجلس شوراي اسلامي به حوزه اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها بايد با افزايش ظرفيت و كارايي ارتقا پيدا كند.

 

تصاویر مرتبط