دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۸

با هدف هم افزايي به منظور اجراي طرح هاي توسعه شهر صورت گرفت ؛

ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجموعه مديريت شهري در تالار مردم شورا

منتخبين مردم قزوين در نهمين مجلس شوراي اسلامي به دعوت اعضاي شوراي شهر، در تالار مردم حضور يافتند و با مجموعه مديريت شهري ديدار و گفت و گو كردند.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين، عباس ظاهري، رييس سومين شوراي اسلامي شهر طي سخناني در ابتداي اين نشست كه با هدف همانديشي و همافزايي بين مجموعه شورا و شهرداري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور تسريع در اجراي طرحها و برنامههاي شهري و اتخاذ راهكارهاي قانوني جهت رفع موانع و آسيبهاي شناسايي شده در مسير دستيابي به شاخص هاي توسعه پايدار در قزوين برگزار شد، پيش از طرح هر موضوعي ضرورت قدرداني از ملت ايران و به ويژه مردم استان كه با حضور مسوولانه خود پاي صندوقهاي رأي، خط بطلان بر دسيسههاي دشمنان انقلاب و نظام مقدس اسلامي كشيدند را مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: علاوه بر مردم استان كه مشاركتي افزون بر ميانگين مشاركت كشوري در انتخابات مجلس داشتند بايد از كليه دستاندركاران اين انتخابات از جمله هياتهاي اجرايي، شوراي نگهبان و افرادي كه با كانديداتوري خود زمينه حضور اقشار و اصناف مختلف را چه در برهه زماني تبليغات و چه در زمان راي گيري فراهم نمودند قدرداني نمود.
رييس شوراي اسلامي شهر قزوين بخش ديگري از سخنانش را با توجه به نقش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بحث قانونگذاري به تبيين جايگاه قانوني شورا و نقش آن در سازندگي و آباداني شهرها و روستاها، اختصاص داد و با اشاره به حمايتهاي بي دريغ حجت الاسلام ابوترابي، نماينده سابق مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي خواستار تداوم اين همفكري و حمايت از سوي حجت الااسلام مرتضي حسيني و داوود محمدي منتخبين جديد  شهروندان در مجلس شوراي اسلامي شد.
ظاهري گفت: قانون اساسي براي هر يك از دستگاه ها شرح وظايف و حدود اختياراتي را مشخص كرده است و همه مقامات و مسوولين در هر رده و سطحي مكلف هستند كه برابر آن رفتار نموده و با تدوين آيين نامه هاي اجرايي منطبق با آن بهترين خدمات را به مخاطبان ارائه دهند.
 ضرورت اصلاح برخي بندهاي قانون شوراها
رييس شوراي اسلامي شهر قزوين افزود: شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز كه دستورالعمل تشكيل آنها در نهم ارديبهشت 1358 توسط امام خميني (ره) بنيانگذار كبير انقلاب صادر شد و بنا به دلايل منطقي و غير منطقي با 20 سال وقفه و تاخير بالاخره در سال 78 و با آراي مردم تشكيل شدند نيز در قانون اساسي داراي جايگاه مشخصي هستند، جايگاهي كه به دليل وجود برخي ابهامات ضرورت اصلاح و شفافسازي آنها احساس مي شود.
ظاهري ادامه داد: اين ابهامات قانوني در بحث شوراها منجر شده كه بعضي از مسوولان شأن و جايگاه شوراها را برنتابند و برخي ديگر نيز خود را ملزم به احترام و رعايت حدود اختيارات و شرح وظايف آن ندانند.
وي با بيان اين مطلب كه امروز سه دوره يعني افزون بر 12 سال از عمر شوراها مي گذرد و طي اين سال ها توسط اعضاي شورا تلاش هاي زيادي صورت گرفته تا اين خلأهاي قانوني مرتفع گردد، اظهار داشت: متاسفانه علي رغم همه تلاش هاي صورت گرفته هنوز آن انتظارات موجود برآورده نشده است.
ظاهري در اشاره به خلأهاي قانوني مربوط به قوانين شوراها ، عدم حضور اعضاي شورا در برخي حوزه هاي كليدي تصميمسازي در خصوص مسايل شهري و حضور بدون حق رأي در برخي ديگر از اين حوزهها را مورد بحث قرار داد و خطاب به نمايندگان مجلس حاضر در نشست تأكيد كرد: از شما انتظار ميرود با توجه به نقش قانونياي كه داريد نسبت به بررسي قانون شوراها و بازنگري و تجديد نظر در برخي بندها كه مورد نيازاست اقدام نماييد، چرا كه مهمترين ابزار شوراها اختيارات آن است و هر چه قدر از سطح اختيارات آنها كاسته شود به همان ميزان نيز قدرت مانور نظارتي شورا و همچنين مشاركت فعال آن در تصميمسازيهاي شهري كاسته خواهد شد و ترديدي نيست كه كاهش اختيارات شورا به منزله كمرنگ شدن حضور مردم در تعيين سرنوشت خود است چرا كه شوراها منتخب مردم و از خود مردم هستند.
رييس شوراي اسلامي شهر قزوين با بيان اين مطلب كه قانون بايد صريح، شفاف و در عين حال براي همه لازمالاجرا باشد اذعان داشت: قانون نبايد قايم به شخص باشد به گونهاي كه اگر مديري تغيير كرد كل قوانين مجموعه تحت مديريتش تغيير كند و مدير جديد نيز قوانين خود را وضع كند بلكه قانون بايد ثابت و لازمالاجرا باشد و اگر امروز كسي آمد و فردا رفت خللي به اقدامات، طرح ها و برنامه ها وارد نشود و هركس در جاي خود كارش را انجام دهد.
 ارتقاء رتبه شهرداري قزوين از 10 به 11 حاصل رويکرد تعاملي شورا و شهرداري است
نصرتي، شهردار قزوين نيز طي سخناني ضمن اظهار خرسندي از برپايي نشست مذكور و تاكيد بر ضرورت تداوم اين همكاري و همفكري، اين رويكرد را لازمه رشد و توسعه همگون و متوازن قزوين دانست و با اعلام خبر ارتقاي درجه شهرداري قزوين از جايگاه ده به 11 در شرايطي كه بالاترين رتبه شهرداري ها 12 ميباشد، از آن به عنوان يكي از مهمترين دستاوردهاي شهرداري قزوين در سال گذشته ياد و تصريح كرد: اين جايگاه در شرايطي كه بيشترين فشارها و ناملايمات اقتصادي متوجه شهرداريها بود و بسياري از آنها توجه خود را تنها به مسايل جاري شهر معطوف ساخته بودند و از ورود به مسايل كلان عمراني كه اجراي هر يك در گرو نحوه و كيفيت اجراي ديگري قرار دارد و شهرداري ها را با چالش هاي جدي مواجه ميسازد امتناع ميورزيدند توسط شهرداري قزوين احراز شده و در واقع محصول اعتقاد و عمل مجموعه شهرداري قزوين به آرمان مديريت متحد شهري و پذيرش و تزريق اين باور در سطوح مختلف تصميم گيري و تصميم سازي است.
شهردار قزوين گفت: حركت در مسير چشمانداز توسعه به گونهاي كه تأكيدات علمي طرح هاي جامع و تفصيلي در اجراي طرح ها و برنامههاي شهري رعايت شود، پاسخگويي به نيازهاي فعلي شهروندان و برنامهريزي به منظور اجراي طرحهاي هدفمند با زمانبنديهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت با لحاظ حقوق نسل آتي و نيازها و انتظارات آنها از جمله سياستگذاريهاي اين مديريت در راستاي تامين شهري آرام، روان و برخوردار از امكانات براي عموم شهروندان مي باشد.
 بلوغ فرهنگ شهروندي از دستاورد هاي رويکر اجتماع محور شهرداري است
وي در بخش ديگري از سخنانش به ضرورت واقعنگري نسبت به منابع، امكانات و شرايط و الزامات وابسته به آن اشاره و افزايش سطح توقعات و مطالبات شهروندان از شهرداري را نشانگر موفقيت شهرداري در سياستگذاريهاي صورت گرفته و همچنين رشد فكري و بلوغ فرهنگ شهرنشيني شهروندان دانست و گفت: از شهروندان انتظار ميرود   به عنوان يكي از بخشهاي كليدي در نظر گرفته شده در سياستگذاريهاي شهرداري به منظور دستيابي به اهدافش، در كنار طرح ديدگاهها، پيشنهادات و انتقادات خود بيش از بيش با اين مجموعه مديريتي همراهي داشته باشند و در ساختن و آباد نمودن زادگاه و محل زندگي خود نقش موثري را ايفا نمايند.
نصرتي يادآور شد: در عصر حاضر شهرداري ها تنها يك مجموعه عمراني نبوده و يك نهاد فرهنگي_اجتماعي به شمار ميروند كه در كنار فعاليت هاي عمراني و خدمات رساني به شهروندان مي توانند در نهادينه ساختن بسياري از فرهنگهاي مقبول اجتماعي و حذف بسياري از فرهنگهاي ناپسند اقدام نمايند و در كنار ديگر نهادهاي آموزشي در شكل گيري افكار اجتماعي و افزايش سطح فرهنگ شهروندان به ويژه در حوزه مسايل شهري ايفاي نقش نمايند.
وي طرحها و برنامههاي اجرا شده و يا در دست اجراي شهرداري قزوين را منطبق با برنامه چشمانداز توسعه شهر دانست و خاطر نشان كرد: شهرداري و شوراي اسلامي شهر قزوين كه به واسطه ارتباطات تنگاتنگ با شهروندان و همچنين جايگاه مديريتي خود بيشترين سهم تصميمگيري و تصميمسازي را در امور مختلف شهر دارد، همه توان و انرژي خود را به كار گرفته تا بسترهاي لازم را به منظور تحقق اين چشم انداز فراهم نمايد.
شهردار قزوين تشكيل كارگروه قزوين + 20 و شناسايي و به كارگيري كارشناسان زبده، متخصص و متعهد در اين كارگروه به منظور نياز سنجي از سطح شهر و اولويتبندي مهمترين نيازها و امكان سنجي اجراي آنها به همراه در دستور كار قرار دادن مطالعات لازم را يكي از اقدمات شهرداري در راستاي تحقق اين سياست گذاري دانست و اظهار داشت: توجه به خرد جمعي فارغ از همه مسايل سياسي، جناحي و سليقهاي و استفاده از تجربيات موفق ديگر شهرها با تاكيد بر بوميسازي طرحها و شناسايي و رفع عيوب و خطاهاي آزمون شده آنها از ديگر اقدامات شهرداري قزوين در اين راستا مي باشد.
نصرتي گفت: عصر حاضر، عصر اطلاعات و ارتباطات و رشد فزاينده دانش بشري است و چنين شرايطي علاوه بر اينكه ما را با حجم روزافزون مطالبات در عين محدوديت منابع، امكانات، بودجه و اعتبارات مورد نياز مواجه ميسازد اين حساسيت را نيز دوچندان مينمايد كه بايد از حداكثر تجربيات و اطلاعات بهرهگيري كرد تا كمترين ميزان خطا در امور بروز پيدا كند.
 اعتقاد به خرد جمعي و تلاش در راستاي اعتماد سازي بين شهروندان
وي افزود: در شهرداري قزوين اين حساسيت وجود دارد كه مبادا امروز نسبت به اجراي طرح و برنامهاي اقدام شود كه 10 سال ديگر منجر به نارضايتي نسل جديد شده و اين گونه مباحث مطرح شود كه اي كاش فلان طرح اجرا نميشد يا فلان برنامه در دستور كار قرار نميگرفت.
شهردار قزوين دستيابي به چنين سطحي از تصميمگيري را محصول اعتقاد شورا و شهرداري به خرد جمعي و عدم پذيرش اين شيوه مديريتي را انحراف از تعاريف توسعه پايدار ميني بر « تأمين نيازهاي شهروندان امروز به گونهاي كه حقوق شهروندان فردا تضييع نگردد و منابع و امكانات موجود براي حيات آنها مورد صيانت قرار گيرد.» اعلام و خاطرنشان كرد: بديهي است كه اين باور بايد در همه سطوح و در تفكر همه مديران مورد پذيرش قرار گيرد تا نتيجه مطلوب و مورد انتظار حاصل شود.
نصرتي تلاش در راستاي بازسازي و ترميم اعتماد شهروندان به مجموعه مديريت شهري و افزايش سطح مشاركت و همراهي و تقويت روحيه تعلق خاطر   به شهر و تحكيم روحيه مسئوليتپذيري آنها را مهمترين دغدغه شهرداري قزوين دانست و گفت: در راستاي تحقق اين آرمان مهم تلاش شده در كنار اجراي طرحهاي مدتدار شهرداري پاسخگويي به نيازهاي حال حاضر شهروندان با كيفيت مطلوب و در بازه زماني متعهد شده در دستور كار قرار بگيرد كه خوشبختانه حاصل اين صداقت در برخورد با شهروندان   همراهي مطلوب آنها با مجموعه مديريت شهري بوده است.
 لزوم توجه به مناطق محروم شهر
حجه الاسلام حسيني، نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز طي سخناني در اين نشست با بيان اين مطلب كه اگرچه شوراي شهر ناظر بر عملكرد شهر و مجلس ناظر بر عملكرد هيأت دولت ميباشد اما آنچه در رأس همه اين جايگاهها قرار دارد اين است كه پروردگار نيز ناظر بر عملكرد همه ما است گفت: مسئولان بايد در هر جايگاه و سمتي كه قرار دارند خدا را ناظر بر اعمال و رفتار خود بدانند و خدمترساني بدون چشمداشت به مردم را در اولويت كارهاي خود قرار دهند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به رسالتهاي شوراي شهر به عنوان نهادي برخاسته از بطن مردم خطاب به اعضاي آن اظهار داشت: توزيع عادلانه امكانات در سطح شهر و پرهيز از تضييع حقوق شهروندان محروم كه نه پول دارند، نه پارتي و نه تريبوني كه با استفاده از آن از حق خود دفاع كنند مهمترين مسألهاي است كه شوراي شهر بايد آن را در دستور كار قرا ردهد چرا كه همواره همين قشر هستند كه همراه و وفادار به نظام هستند.
وي افزود: ما نيز موظف هستيم در پاسخ به اعتماد همين افراد آبروي نظام را ارجح بر آبروي خود دانسته و به گونهاي فعاليت نماييم كه رضايت و خشنودي اين قشر نيز تأمين شود.
حجه الاسلام حسيني در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اقدامات اخير صورت گرفته در شهر قزوين از شهردار وقت به عنوان شهرداري شجاع، توانمند و داراي قدرت ريسكپذيري بالا ياد كرد و با ارزنده و مطلوب ارزيابي نمودن تعامل و وحدت رويه شورا و شهرداري در توجه به مسايل شهر تصريح كرد: اين رويكرد شهرداري كه بدون هراس از كمبود امكانات و منابع مالي نسبت به اجراي طرحهاي كلان شهري اقدام نموده شايسته تقدير است چرا كه ما زماني هنر به خرج دادهايم كه در چنين شرايطي نسبت به ارايه خدمات به مخاطبان اقدام نماييم.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بديهي است كه در پاسخ به اين نگاه مجموعه شهرداري و شوراي شهر به مسايل شهر ما نيز هر گونه حمايت و كمكي كه در توان داشته باشيم از اين مجموعه به عمل ميآوريم چرا كه كمك به اين نهاد در واقع كمك به رتق و فتق امور شهروندان است.
 طرح جامع و تفضيلي شهر بايد نقشه راه باشد
داوود محمدي، ديگر نماينده مردم قزوين در نهمين مجلس شوراي اسلامي نيز طي سخناني در اين نشست از اقداماتي كه طي سالهاي اخير در سطح شهر صورت گرفته قدرداني و تصريح كرد: خوشبختانه تحركات خوبي در حوزه عمران شهري در قزوين صورت گرفته كه ضرورت تداوم آن در شهري با اين قدمت و پيشينة تاريخي ارزشمند احساس ميشود.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي لزوم سياستگذاري و حركت در راستاي طرح جامع و تفصيلي بعنوان نقشه راه مجموعه مديريت شهري را مورد تأكيد قرار داد و خاطرنشان كرد: اين طرحها كه بيش از 40 سال از عمر مطالعاتي آنها ميگذرد و افزون بر سه بار مورد بازنگري قرار گرفتهاند ميتوانند نقشه مطمئن و قابل اعتمادي براي سياستگذاريهاي آتي شورا و طرحها و برنامههاي شهرداري باشند.
محمدي همچنين با اشاره به كارگروه قزوين + 20 بعنوان يكي از اقدامات قابل توجه شهرداري قزوين گفت: به نظر ميرسد براي ارتقاي سطح كيفي تصميمات اين كارگروه لازم باشد يك گروه جانبي متشكل از كارشناسان و صاحبنظران زبده نيز نسبت به نقد برنامهها و طرحهاي مصوب اين كارگروه اقدام نمايد چرا كه تا زماني كه كاري مورد نقد قرار نگيرد و نقاط ضعف آن ترميم و اصلاح نشود نتيجه مورد نظر حاصل نخواهد شد.
وي در ادامه يادآور شد؛ استفاده بهينه از توان شوراياران محلات، تنظيم و مديريت ارتباط با دستگاههاي خدمات رسان، افزودن پيوست فرهنگي – اجتماعي به طرحهاي عمراني شهر، حفظ هويت شهر و بافت تاريخي آن، عدالت در توزيع امكانات و اعتبارات در سطح شهر، توجه بيشتر به بوستان فدك، احداث فرودگاه و متروي قزوين، ساماندهي وروديهاي شهر، توجه به بافت كالبدي ورزشي، ساماندهي بافت فرسوده از جمله هاديآباد و شهيد انصاري شرقي از جمله مسايلي است كه انتظار ميرود شورا و شهرداري اهتمام و توجه جدي نسبت به آن داشته باشند.
 طرح دغدغههاي اعضاي شورا و مديران شهرداري
گفتني است؛ در ادامه اين نشست هر يك از اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين به طرح اهم مسايل حوزه فعاليت خود و همچنين برخي خلأهاي قانوني شناسايي شده پرداختند و خواستار توجه نمايندگان حاضر به اين مسايل در پارلمان مجلس شدند كه از جمله اين موارد ميتوان به معافيت كفالت از نظام وظيفه، درآمدهاي حاصل از گمرك در حوزه ورزش، حقوق زنان متوفي و شرايط ديدار زندانيان دايمي با خانوادهها از سوي مريم نخستين، لزوم در دستور كار قرار گرفتن مدل حكمروايي شهري و شكل گيري كانون توسعه استان متشكل از كارشناسان و صاحبنظران مختلف فارغ از نگرش سياسي و جناحي آنها توسط حامد كبودوند، ضرورت حمايت از تصميمات مجمع مشورتي بانوان شوراهاي اسلامي سطح كشور در مجلس شوراي اسلامي از سوي شهلا عطايي، اهميت آسيب شناسي عدم همگرايي برخي مسئولان استان در اجراي طرحها و برنامههاي شهري و تلاش در راستاي برقراري تفاهم لازم بمنظور جذب اعتبار و امكانات متناسب با شهري كه به ظاهر 400 هزار نفر جمعيت دارد اما در عمل به حدود يك ميليون نفر خدمات و سرويس ميدهد توسط محمد خورشيدي و لزوم انجام مطالعات كارشناسي به منظور آسيب شناسي دلايل عدم تخصيص اعتبارات دولتي مورد نياز به شهر قزوين، ضرورت تشكيل اتاق فكر با حضور 4 نماينده مجلس شوراي اسلامي استان با هدف اجماع بر سر منافع استان و توزيع عادلانه بودجه و اعتبار بين استانهاي مختلف كشور از سوي غلامحسين شيري اشاره نمود.
همچنين، همداني معاون حمل و نقل و ترافيك و گنجي مدير منطقه 3 شهرداري قزوين نيز به نمايندگي از مديران شهرداري به طرح انتظارات خود از نمايندگان مجلس پرداختند كه لزوم افزايش اختيارات شهرداريها در حوزه حمل و نقل و حذف برخي موازيكاريها در اين خصوص، استفاده از درصد تعيين شده از جرايم رانندگي توسط شهرداري به منظور اجراي طرحهاي بهبود ترافيك در شهر و به كارگيري مهندسين ترافيك به تناسب حجم جمعيت از جمله اين موارد بود.

 

تصاویر مرتبط