پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

محمدرضا صديقي خبر داد:

400 هزار شهروند قزويني و يکهزار واحد مسکوني آنان به زير چتر بيمه رفتند

بر اساس موافقت پارلمان محلي400 هزار شهروند قزويني به همراه يکهزار واحد مسکوني آنان به زير چتر بيمه خسارت جاني و مالي و اتفاقات ناشي از آتش سوزي، سيل، آبگرفتگي، صاعقه و انفجار رفتند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ محمدرضا صديقي عضو شوراي اسلامي شهر از موافقت پارلمان محلي در رابطه با انعقاد قرارداد شهرداري با يکي از شرکتهاي بيمه گر در رابطه با بيمه آتش سوزي منازل شهروندان به تعداد 100 هزار واحد و به ارزش هر واحد 70 ميليون ريال خبر داد و گفت: بعد از خسارت هر واحد ساختماني در نواحي متصل و منفصل که پس از حوادثي شامل آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل و آبگرفتگي صورت گرفته باشد، بيمه وارد کار شده و نسبت به پرداخت مبلغ ياد شده اقدام مي کند.

نايب رئيس کميسيون عمران شوراي شهر خاطرنشان کرد: بر اين اساس، منازل مسکوني، اموال منقول و غيرمنقول شهروندان به همراه تجهيزات و امکانات شهري که بر اثر حوادث و رخدادهايي که ذکر شد دچار خسارت شوند، در طول مدت قرارداد، بيمه خسارت هاي وارده را پرداخت مي کند.

وي در خاتمه تصريح کرد: همچنين 400 هزار شهروند قزويني و اشخاص ثالث اگر در نتيجه عمل و يا عدم انجام کاري از سوي اعضاي حقيقي، حقوقي، مديران و کارکنان در شهر دچار خسارت مالي و جاني شوند، بر اساس قرارداد يکساله منعقد شده بين شهرداري و شرکت بيمه، ميزان خسارت وارده حداکثر تا سقف مندرج در بيمه نامه پرداخت مي شود.

پايان پيام/1563/بهمن94

تصاویر مرتبط