شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

صلح جو، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين؛

مجموعه مديريت شهري به همکاري با سمن ها نيازمند است

حکومت ها، دولت ها و حتي نهادها و ارگان هايي همانند شوراها و شهرداري ها براي تحقق بهتر امور به مشارکت مردمي و پاي کار آمدن سمن ها نياز دارند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ حسين صلح جو منفرد عضو شوراي شهر با تأکيد بر اينکه سمن ها يا تشکلهاي غير دولتي از مهمترين بازوان توانمند ادارات و مجموعه هاي دولتي و غير دولتي به شمار مي آيند، افزود: حکومت ها، دولت ها و حتي نهادهايي همانند شوراها و ارگانهايي همچون شهرداري ها براي تحقق بهتر امور به مشارکت مردمي و سمن ها نياز دارند.  

وي به سابقه تشکيل و فعاليت سمن ها در ديگر کشورها اشاره کرد و ادامه داد: در کشورهاي توسعه يافته رشد و توسعه سمن ها در حوزه هاي مختلف فرهنگي، شهري، اقتصادي، اجتماعي و سياسي بسيار چشمگير و گسترده بوده و هم اکنون تعداد آنها بيشمار است، آنها توانستند در بسياري از امور، بازوان توانمند دستگاهها و نهادهاي اجرايي دولتي و حکومتي به شمار آيند.

اين عضو شورا با بيان اينکه يکي از وظايف سمن ها آموزش حقوق شهروندي به جامعه و احترام گذاشت و موجب ارتقاء سواد اجتماعي و فرهنگ شهروندي شد، ادامه داد: يکي از مهمترين وظايف سمن ها روشنگري افراد مختلف جامعه بوده و به مردم يادآوري مي کنند که بايد به حقوق يکديگر احترام بگذارند و موجب رشد شعور اجتماعي آنان شوند، گاهي افراد با تشکيل و عضويت در سمن ها مديريت استرس و اضطراب مي آموزند و در ارتباطات اجتماعي بهتر عمل مي کنند.

صلح جو خاطرنشان کرد: اصلي ترين ملاک سنجش مشارکت اجتماعي يک فرد در عضويت آن در چند گروه اجتماعي و سمن هاست چراکه تشکل هاي غير دولتي در حل آسيب هاي اجتماعي داراي نقش مؤثري هستند و از سوي ديگر افراديکه در سمن ها فعاليت دارند وقتي در برابر مشکلات قرار مي گيرند احساس ناکارآمدي نداشته و حتي در پيشگيري از آسيب ها نقش مهمي بر عهده دارند.

وي خاطرنشان کرد: سمن ها از نقش مهمي در اجراي برنامه هاي فرهنگ سازي شده در راستاي حفظ محيط زيست و عدم تخريب آن بر عهده دارند و حتي مي توانند از سودجويي کسانيکه قصد تخريب محيط زيست دارند، جلوگيري نمايند به عنوان نمونه تشکل هايي که در زمينه پاکسازي طبيعت، پارکها و فضاي سبز و معابر شهري در دهه اول محرم و پس از عزاداري ها اقدام مي کنند را مي توان نمونه کاملي از آنها ياد کرد.

اين عضو شورا همچنين در خاتمه با بيان اينکه مجموعه مديريت شهري و به ويژه شوراي اسلامي شهر همواره خواستار برون سپاري برخي امور محوله و تقويت گروه ها و تشکل هاي مردمي بوده است، گفت: مجموعه مديريت شهري در موضوعات مختلف فرهنگ شهروندي، شهري، اجتماعي، زيست محيطي، حمل و نقل عمومي، ازدواج، کاهش آسيب هاي اجتماعي، تفکيک زباله و کاهش توليد آن و بهداشت و سلامت خواستار همکاري با تشکلهاي مردم نهاد است و نگاه مثبتي به اين موضوعات دارد.

پايان پيام/1564/بهمن94

تصاویر مرتبط