دوشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

در پارلمان محلي قزوين انجام شد؛

بررسي دقيق اجراي طرح فضاي مشترک در خيابان مهم و پرتردد خيام

پارلمان محلي قزوين طرح "فضاي مشترک" در خيابان خيام (حدفاصل چهارراه خيام تا سه راه عدل) که به تصويب شوراي عالي ترافيک نيز رسيده مورد بررسي دقيق قرار داد، اين طرح قرار است براي اولين بار در ايران از 15 فروردين ماه وارد فاز اجرايي شود.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ جلسه اخير پارلمان محلي قزوين که عصر شنبه دهم بهمن ماه در تالار مردم شوراي شهر برگزار شد مشاور طراحي و اجراي طرح "فضاي مشترک" در خيابان خيام حضور يافت و درباره ابعاد و ويژگي هاي متنوع آن از لحاظ فني، اجتماعي و فرهنگي توضيح داد.

فرج الله فصيحي رامندي رئيس شوراي شهر در ابتداي جلسه توضيحاتي در رابطه با مطرح شدن و تصويب طرح فضاي مشترک در شوراي ترافيک و اعلام اجرايي شدن آن از 15 بهمن ماه، ادامه داد: بحث و بررسي پيرامون چگونگي اجراي طرح و ارزيابي ابعاد مختلف آن، از مواردي که مي تواند در دستور کار قرار بگيرد.

**

مريم نخستين رئيس کميسيون ساماندهي ملاقات هاي مردمي در رابطه با اين موضوع اظهار داشت: پيشنهادات و نظرات شهروندان و به ويژه کسبه و ساکنين خيابان خيام نقش مهمي در اجراي درست طرح بر عهده دارند و نظرات آنها مي تواند در اجراي درست و همه جانبه طرح مفيد باشند.

وي در ادامه خيابان خيام را از شريانهاي اصلي شهر برشمرد و ادامه داد: شهر بايد براي شهروندان خود مسيرهاي امن و درخور توجهي را ايجاد کند و يکي از دلايل شکوفايي شهر وجود شريانها و مسيرهاي دسترسي روان، ايمن و مجهز است.

اين عضو شورا پياده محوري را يکي از بزرگترين اتفاقات شهرهاي امروزي برشمرد و ادامه داد: اجراي راهکارهايي براي ارتقاء نقش پيادگان در شهر داراي مزيتهاي زيادي است و علاوه بر اينکه از آلودگي هاي زيست محيطي مي کاهد موجب اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري در نهادينه نمودن اقتصاد مقاومتي در جامعه خواهد شد.

**

سيد کاظم مجابي رئيس کميسيون بهداشت و خدمات شهري نيز بيان کرد: خيابان خيام هم اکنون يک شاهراه به شمار مي آيد و با تغييراتي که اعمال خواهد شد، به يک مسير دسترسي تبديل مي شود و بنابراين بايد براي مسيرهاي اطراف متصل به معبر نيز تدابيري انديشيد.

وي اجراي همه جانبه طرح را بسيار مهم دانست و ادامه داد: تمامي مسيرهاي دسترسي به محور فوق شامل فردوسي، بوعلي و يا بلوار بايد در اين طرح ديده شوند و محدوديتي در اتصال به خيام نداشته باشند، در کنار اين توجه به زوايا و چهارچوب هاي هندسي و فني طرح نيز از ضروريات است که خواستار توجه مسئولان به اين موضوع هستيم.

**

حسين صلح جو عضو شوراي شهر نيز ضمن اينکه بر اجراي درست طرح و تدوين راهکارهايي براي رضايت کسبه و شهروندان و تردد آسان معلولان تأکيد مي کرد، ادامه داد: کسب رضايت مردم براي داشتن شهري آباد و بانشاط بسيار مهم است و شهر را بايد با شهروندان آن ديد و طرحي را اجرا کرد.

وي با تأکيد بر اينکه بازتاب هاي فرهنگي و اجتماعي طرح بايد در قبل از اجراي آن ديده شود، خاطرنشان کرد: طرح بايد طوري اجرا شود که در آينده در برابر مردم پاسخگو باشيم و بتوانيم از آن دفاع نماييم.          

پايان پيام/1562/بهمن94          

 

تصاویر مرتبط