سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

بررسی هفت لایحه شهرداری در جلسه تلفیق کمیسیون‌های مالی و عمران شورای اسلامی شهر قزوین

در جلسه تلفیق کمیسیون‌های مالی، برنامه ریزی و سرمایه گذاری باعمران، ترافیک و امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قزوین هفت لایحه شهرداری قزوین مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامي شهر قزوین ، جلسه تلفیق کمیسیونهای مالی، برنامه ریزی و سرمایه گذاری با عمران، ترافیک و امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قزوین به ریاست ولی چگینی و با حضور رحمانی مدیر هماهنگی امور نواحی، مدیران درآمد مناطق دو، سه و چهار شهرداری،شفیعی از واحد املاک،زاهد پور از سازمان سرمایه گذاری،رضایی از واحد پشتیبانی و با هدف بررسی لوایح مربوطه شهرداری در تالار مردم برگزار شد.

بر اساس این گزارش؛ لایحه شهرداری شامل واگذاری یک قطعه زمین در قبال تهاتر با هزینه صدور پروانه ساختمانی قطعه زمین موسوم به مجتمع الماس شرق با حضور نمایندگان مطلع شهرداری مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

در ادامه جلسه لایحه شهرداری پیرامون تهاتر هزینه های حفاری در حسابهای فی مابین شهرداری و آب و فاضلاب استان با حضور رحمانی مدیر هماهنگی امور نواحی بررسی و تایید شد.

گفتنی است؛ لایحه دیگری که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت تحت پوشش قرار گرفتن بیمه درمانی تکمیلی رانندگان آژانس های مستقر در شهرداری قزوین بود که با حضور مهدیون مدیر مالی شهرداری و رضایی مسئول پشتیبانی شهرداری ابعاد و زوایای مختلف لایحه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با درنظر گرفتن همه مسایل حقوقی رانندگان آژانس متقاصی،تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند.

در بخش دیگر این جلسه لایحه شهرداری پیرامون ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک آقای کاظم زیدی و بررسی قیمت کارشناسی آن و  لایحه ارایه طریق پیرامون بند ت تبصره ۶ ملک آقای فرهاد شاه محمدی که در خارج از زمان اجرای مهلت این تبصره واریز کرده است، توسط بمانی مسول درآمد منطقه سه شهرداری تشریح گردید.

همچنین لوایح شهرداری پیرامون توافق دو طبقه تراکم مازاد در پرونده آقای اکبر طوطی وراث مرحوم احد و کاظم طوطی ‌و لایحه عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری ملک آقای یداله کاظمی مردآبادی از مسکونی به تجاری مسکونی در این جلسه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

پایان پیام/

تصاویر مرتبط