پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۰

در راستاي تحقق سياست‌هاي پارلمان محلي صورت گرفت؛

تشکيل جلسه کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي در معاونت شهرسازي

کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي در راستاي تحقق اهداف و مأموريتهاي خود، در معاونت شهرسازي مديريت شهري تشکيل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي در راستاي اجراي سياست نظارتي خود مبني بر نظارت معاونتها و سازمانهاي مختلف شهرداري برگزار شد، اعضاي کميسيون همزمان با سه شنبه 18 خرداد در معاونت شهرسازي حضور يافتند و ضمن اطلاع يافتن از مشکلات و نواقص موجود در اين حوزه، درجريان سياستها، اقدامات و برنامه‌هاي انجام شده قرار گرفتند.

حسين صلح جو رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شورا در اين جلسه موضوع پيگيري و نظارت را جزو ماهيت کاري پارلمان محلي دانست و با تأکيد بر اينکه کميسيون متبوع وي سعي دارد تا به اين موضوع به شکل ويژه بپردازد، گفت: در همين راستا، برنامه و جدول زمانبندي بازديد از مراکز و واحدهاي مختلف شهرداري تدوين شده و سازمان خدمات طراحي اولين هدف ما بود و در ادامه معاونت شهرسازي را که از معاونتهاي مهم و تأثيرگذار به شمار مي‌آيد، مورد بازديد قرار داديم.

*همکاري متوليان امر براي رونق ساخت و ساز در قزوين

فرزانه نظري پور معاونت شهرسازي و معماري شهرداري نيز در ادامه گزارش مفصلي از اقدامات انجام گرفته در معاونت شهرسازي ارائه داد.

نظري پور تلاش براي رونق ساخت و ساز و صدور پروانه هاي ساختماني در قزوين را يکي از مهمترين ضرورتهاي شهر قزوين دانست و گفت: همکاري نهادهاي مسئول استان در رابطه با تحقق هرچه بهتر موضوعات شهرسازي يکي از ضرورتهاي مهم است و در اين راستا از پارلمان محلي خواستار حمايت و همراهي هستيم.

پايان پيام/1914/خرداد95

        

تصاویر مرتبط