یکشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

در بازديد کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي از معاونت شهرسازي تأکيدشد؛

تأکيد بر تدوين ضوابط تشويقي ساخت و ساز و به روز رساني اطلاعات و قوانين شهري

تناقض در افزايش تراکم برخي از مناطق شهري، تدوين ضوابط انگيزشي و تشويقي براي رونق در ساخت و سازهاي شهري، طرح و بررسي طولاني شدن بررسي پرونده‌ها در کميسيون ماده5، بلندمرتبه سازي، تهيه شناسنامه فني و به روز رساني اطلاعات و قوانين شهري از مهمترين مواردي بود که در بازديد از معاونت شهرسازي برآنها تأکيدشد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ حسين صلح جو با اشاره به سلسله بازديدهايي که در کميسيون پيگيري و نظارت شورا انجام مي‌گيرد، اظهارداشت: پس از سازمان خدمات طراحي به معاونت شهرسازي و معماري شهرداري رفتيم که در ارائه خدمات به شهروندان و جلب رضايت آنها از تأثيرگذاري مهمي برخوردار است.

وي افزود: در اين بازديد چگونگي تحقق مديريت، هماهنگي‌ها، نظارت بر ساخت و ساز و شهرسازي و ضمانت اجراي طرح تفصيلي را جويا شده و در جريان مشکلات و موانع قرار گرفتيم.

صلح جو با اشاره به مشکلاتي که بر سر راه معاونت يادشده قرار دارد، گفت: تناقض در افزايش تراکم برخي از مناطق شهري، ضوابط انگيزشي و تشويقي در ساخت و سازهاي شهري، طرح و بررسي طولاني شدن بررسي پرونده‌ها در کميسيون ماده5، بلندمرتبه سازي، تهيه شناسنامه فني و به روز رساني اطلاعات و قوانين شهرسازي از مهمترين مواردي بود که مد نظر قرار گرفت تا پيگيري لازم صورت پذيرد.

رئيس کميسيون پيگيري و نظارت خاطرنشان کرد: در زمينه راه اندازي سيستم مانيتورينگ در شهرسازي مناطق اقدامات مهم و خوبي صورت گرفته است، ولي کافي نيست و انتظارات مردمي بايد مطابق با قوانين و مقررات تأمين شود.

اين عضو شورا با بيان اينکه معاونت شهرسازي مرکز ثقل قانونگذاري و تعيين ضوابط مربوطه شهري است، گفت: تأثيرگذاري اين معاونت با حدود و اختياراتي که در رشد نقدينگي و افزايش ساخت و ساز دارد، بر کسي پوشيده نيست و در اين زمينه‌ها شاهد اقدامات شايسته اي هستيم.

وي خاطرنشان کرد: نظارت بر چگونگي عملکرد مهندسين ناظر و ارزيابي کيفيت عملکرد آنها، ازجمله اقدامات شايسته معاونت بوده و توانسته در بخش رفع سد معبر شهري اقدامات شايسته اي انجام دهد.

صلح جو نظارت را از مهمترين و پيچيده‌ترين مسائل در هر نهاد و سازمان و جامعه اي دانست و با تأکيد بر اينکه اين مهم با مسئوليت اجتماعي پيوندي ناگسستني دارد، گفت: بازديدهاي ميداني شوراي شهر از سازمانهاي شهرداري به منظور نظارت و بررسي، درجريان قرار گرفتن از نارسايي‌ها در ارائه خدمات و نظارت بر حسن انجام امور و همکاريهاي متقابل سازمانها و معاونتها با يکديگر که تسهيل کننده ارائه خدمات به مردم است، از مهمترين مواردي که دنبال مي‌شود.

اين عضو شورا در خاتمه گفت: نظارت مستمر بر پروژه ها و خدماتي که از سوي سازمانها و معاونتهاي مختلف به مردم ارائه مي‌شود نيز، از اقدامات و انتظارات مورد نياز اين کميسيون است.

پايان پيام/1918/خرداد95

تصاویر مرتبط