پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۷

دکتر نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين:

پيشرفت گردشگري قزوين با سياست حمايت از سرمايه گذاران گره خورده است

سياست گزاري و چشم انداز شهرداري قزوين در حوزه گردشگري که چندسالي است پرتوان تر از قبل دنبال مي شود، اگر با همکاري با سرمايه گذاران همراه نباشد، به نتايج مطلوبتري دست نخواهيم يافت.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ دکتر مريم نخستين در جريان تصويب لايحه استمحال پرداخت وجه مزايده زمين به مساحت 18 هزارو 841 مترمربع به مجموعه تالارشهر (از مهر ماه سال قبل تا خرداد ماه امسال) که در صحن شوراي اسلامي شهر صورت گرفت، اظهار داشت: ديدگاه حمايت از سرمايه گذاران در مديريت شهري قزوين بايد پررنگ تر از قبل ازسوي متوليان امر دنبال شود، چراکه با توجه به محدوديت منابع مالي و رکود ساخت و سازها، مشارکت بخش خصوصي زنجيره پيشرفت شهر را مستحکمتر مي‌کند.

وي با تأکيد بر اينکه سياست گزاري و چشم انداز شهرداري قزوين در حوزه گردشگري که چندسالي است پرتوان تر از قبل دنبال مي شود، اگر با همکاري با سرمايه گذاران همراه نباشد، به نتايج مطلوبتري دست نخواهيم يافت، افزود: مجموعه تالار شهر توانسته به رونق حوزه گردشگري شهرمان کمک شاياني کند و اگر براي فعاليت مستمر و ادامه دار آن پاي کار نباشيم، به نتايج مطلوب نمي‌رسيم.

دکتر نخستين در خاتمه يادآورشد: سرمايه گذاران در شهر را دريابيم و درب استان و کهن شهر قزوين را براي ورود سرمايه گذاران باز بگذاريم و درکنار اين، از سرمايه گذاران بومي حمايت و همراهي لازم را به عمل آوريم.

پايان پيام/1922/خرداد95  

تصاویر مرتبط