شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

در کميسيون شهرسازي پارلمان محلي قزوين مطرح شد؛

چهره شهرهاي ايران با معماري اصيل غريبه است/قزوين، پيشگام تدوين ضوابط معماري اسلامي و ايراني مي‌شود

رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: چهره شهرهاي ايران با معماري اصيل اسلامي_ايراني غريبه شده است و براي جبران اين نقيصه، قزوين پيشگام تدوين ضوابط اسلامي و ايراني مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين با دستورکار معماري اسلامي_ايراني در تالار مردم شورا با حضور اعضاي شوراي شهر، نمايندگاني از استانداري، راه و شهرسازي، نظام مهندسي ساختمان، شهرداري، طراحان و معماران، سرمايه گذاران و مشاور طرح برگزار شد.

حسين غياثوند رئيس کميسيون شهرسازي پارلمان محلي در اين جلسه يکي از مهمترين کارهاي ماندگار در قزوين و يا حتي در سطح کلان و کشوري را پرداختن به موضوع مهم و محوري شهر اسلامي، و تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه دانست و گفت: بايد بتوانيم در حوزه معماري، نما و منظر شهري به نتايج مطلوب و قابل ارائه در سطح کشور برسيم.

وي در ادامه با اشاره به پتانسيلها و ظرفيتهاي شهر قزوين همچون انتخاب اين شهر براي استقرار دبيرخانه مجمع جهاني شهرهاي اسلامي و ناميده شده آن به عنوان چهارمين حرم اهل بيت(ع) و ديگر ويژگي هاي معنوي و اسلامي گفت: تکيه بر اين ويژگي ها و پرورش علماء و دانشمندان بيشمار از اين خطه و تأکيدات و تعاريفي که مقام معظم رهبري از کهن شهر قزوين دارند، قزوين از پتانسيل تبديل به يک نمونه شاخص در جهان اسلام برخوردار است.

نايب رئيس کميسيون فرهنگي يادآورشد: تدوين يک چشم انداز براي معماري و شهرسازي کشور با تکيه بر موضوعات هويتي و برگرفته از اصالت اسلامي و ايراني به طور حتم مورد توجه تمام مردم، مسئولان و کارشناسان است و بنابر فرمايش مقام معظم رهبري که حقيقتا نماي شهر تهران را اسلامي نمي‌دانند و شوراي اسلامي شهر و شهرداري را مسئول رسيدگي به اين موضوع معرفي مي‌کنند، بايد مورد توجه ما نيز قرار بگيرد چراکه شهرهاي ايران با اين نقيصه مواجه است.

عضو هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر با بيان اينکه اغتشاشات بصري زمينه بسياري از معضلات و موضوعات فرهنگي و اجتماعي خواهد بود، گفت: همه متوليان و دست اندرکاران حوزه شهرسازي و معماري مسئوليتهاي سنگيني برعهده دارند و بايد با عزم جدي وارد کار شوند و اين باور را نيز در بين توده هاي مردمي به وجود آورند.

وي با طرح اين پرسش که چرا نبايد بروي داشته ها و ارزشهاي ديني و ايراني خود کار نکنيم، افزود: در سال اقدام و عمل و با اتحاد و همفکري و مي‌توانيم قدمهاي تخصصي تر و جدي تري در جهت بهبود وضعيت موجود برداريم و ازآنجاييکه در کشور هنوز مرکزي براي عملياتي نمودن کار تشکيل نشده است، ما مي‌توانيم پيشگامان اين مهم به شمار آييم.

اين عضو شورا در خاتمه همراهي مسئولان و دستگاههاي متولي را در اين بخش بسيار مهم خواند و بر تشکيل کميته هاي مربوطه با عضويت دستگاههاي مسئول در اولين زمان ممکن تأکيد کرد و در کنار اين جلسه بعدي معماري اسلامي_ ايراني را محملي براي بررسي و جمع بندي نظرات پيشنهادي مطرح شده از سوي ميهمانان برشمرد و در ادامه افراد حضور يافته در جلسه بخشي از صحبتها، نظرات و پيشنهادات خود  را مطرح کردند.

پايان پيام/1933/تير95  

تصاویر مرتبط