شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

فرج ا... فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين:

پيگيري مطالبات شوراياران در امور شهري از حيطه وظايف پارلمان محلي دور نمي‌ماند

رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: تمامي مسائل و مشکلات شهري که از سوي شوراياران به پارلمان محلي انعکاس داده مي‌شود، براي تحقق مورد پيگيري اعضاي شوراي شهر قرار مي‌گيرد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ فرج ا... فصيحي رامندي رئيس پارلمان محلي قزوين در جلسه شوراياران که عصر سه شنبه هشتم تيرماه با حضور نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه قزوين، نمايندگان قزوين، البرز و آبيک در مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي اسلامي شهر، شهردار، مديران شهري، مسئولان نواحي و شوراياران با هدف استفاده از ظرفيت شوراياران محلات و صنفي در سالن قائم (عج) شهرداري قزوين برگزار شد.

فرج الله فصيحي رامندي در ابتداي جلسه اين نشست را محملي براي بيان مسائل و مشکلاتي که بعضا به ذهن شوراياران مي‌رسد، دانست و گفت: شوراياران چشم بيدار جامعه و آگاه به مسائل اجتماعي و شهري هستند و قادرند در تصميم گيري‌ها و موضوعات کلان شهري، شوراها را ياري رسانند.

وي افزود: شوراي شهر نظرات و پيشنهادات مطرح شده را يا از طريق لوايح و يا به صورت طرح مورد بررسي و تصويب قرار مي‌دهد.

*

مسعود نصرتي شهردار قزوين نيز در اين جلسه با بيان اينکه رونق زيرساخت هاي شهري با همت مسئولان و متوليان امر حاصل مي شود، گفت: شهروندان بزرگترين سرمايه هاي اجتماعي هستند و اگر با نگاه معنوي گامهاي مؤثري در ارتقاء اين زيرساخت ها با مددي که به متوليان شهري مي رسانند، برندارند به نتايج مطلوب نمي‌رسيم.

وي تأکيد کرد: نبايد از جايگاه شوراها غافل شد، چراکه اين نهاد ارزشمند و مدني قادر به تحقق بسياري از امور به نفع شهر و شهروندان آن است، شهرونداني که اگر تنها حمايت معنوي آنها از متوليان باشد، به پيشرفت مي‌رسيم.   

پايان پيام/1943/تير95

تصاویر مرتبط