سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

همزمان با صبح امروز برگزارشد؛

بررسي نهايي اساسنامه شرکت دهکده باراجين در کميسيون خدمات شهري

کميسيون سلامت و خدمات شهري با دستورکار بررسي نهايي اساسنامه شرکت دهکده باراجين صبح امروز 15 تيرماه تشکيل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ کميسيون سلامت و خدمات شهري پارلمان محلي قزوين با دستورکار بررسي نهايي اساسنامه شرکت دهکده باراجين با حضور رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر تشکيل جلسه داد.

بنابراين گزارش؛ در اين جلسه محمود نصرتي مشاور مالي شهردار به منظور توضيح و تبيين موضوعات مطروحه حضور داشت.

پايان پيام/1952/تير95

تصاویر مرتبط