سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

صادقي، سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين:

قانون پيشگيري از سدمعبر به خوبي اجرا نمي‌شود/ورود مسئولين امر براي رفع مشکل سدمعبر در قزوين ضروري است

متأسفانه قانون پيشگيري از سدمعبر در قزوين به خوبي اجرايي نمي‌شود و ضروري است واحد اجرائيات و سازمان ميادين شهرداري به نحو مطلوبي به اين بخش ورود کنند و مسئولين قضايي، نيروي انتظامي و فرمانداري نيز درکنار آنها باشند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ علي صادقي نيارکي با انتقاد از وضعيت شهر در رابطه با سد معبر برخي از مغازه داران در پياده‌روها و ورود غير مجاز آنها به حريم عابرين پياده، تأکيدکرد: متأسفانه قانون پيشگيري از سدمعبر در قزوين به خوبي اجرايي نمي‌شود و لازم است واحد اجرائيات و سازمان ميادين شهرداري به نحو مطلوبي به اين بخش ورود کنند و مسئولين قضايي، نيروي انتظامي و فرمانداري نيز درکنار آنها باشند تا ساماندهي مطلوبي رخ دهد.

وي در ادامه با بيان اينکه در شهر تاريخي، فرهنگي، متمدن و ادبي قزوين رعايت حقوق شهروندان ضروري است، افزود: متأسفانه حقوق شهروندي ازسوي برخي مغازه داران و صاحبان واحدهاي صنفي رعايت نمي‌شود و در بازار و شوارع عام شاهديم که اجناس مغازه داران خارج از حريم ملک خصوصي آنها و گاها در دو طرف پياده رو گذاشته شده و تردد را براي عابرين سخت مي‌کند.

اين عضو شورا گفت: رعايت حقوق شهروندي در کوچه‌ها، خيابانها، پياده روها و مراکز خريد و بازار يکي از شاخصه‌هاي توسعه شهرها محسوب مي‌شود و هرچه اين مهم مورد توجه شهروندان قرار بگيرد، بازتاب آنرا در محل زندگي خود خواهند ديد.

صادقي نقش سازمان فرهنگي ورزشي را در فرهنگ سازي موضوع رفع سدمعبر در قزوين بسيار مهم دانست و ادامه داد: فرهنگ سازي در رابطه با موضوعات مختلف شهروندي بسيار مهم است و بايد دردستورکار متوليان امر قرار بگيرد تا همراهي تعداد بيشتري از شهروندان را شاهد باشيم.

پايان پيام/1990/مرداد95

   

تصاویر مرتبط