دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد:

بهره برداري از سوله هاي ورزشي صالحين با تصميم شوراي سياست گذاري

با فراهم شدن امکان بهره برداري از اولين سوله ورزشي صالحين با تصميم شوراي سياست گذاري، بهره برداري از آنها آغاز مي‌شود.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ جلسه چگونگي بهره برداري از سوله هاي ورزشي صالحين که همزمان با صبح امروز باحضور رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر، معاون و مديرکل فني و عمراني استاندار، سرهنگ برزگر جانشين فرمانده سپاه استان و شهردار در دفتر مسعود نصرتي برگزارشد، نتايجي به همراه داشت.

فصيحي رامندي رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين دررابطه با نتايج بدست آمده از اين جلسه توضيح داد: شوراي سياست گذاري سوله هاي صالحين در اولين فرصت متشکل از نمايندگان سپاه صاحب الامر(عج)، استانداري، شوراي اسلامي شهر و شهرداري و اداره کل ورزش و جوانان و آموزش و پرورش به عنوان مدعو تشکيل شود تا اعضاي اصلي نسبت به نحوه بهره برداري تصميم گيري کنند.

رئيس شورا افزود: با فراهم شدن امکان بهره برداري از اولين سوله ورزشي صالحين با تصميم شوراي سياست گذاري، بهره برداري از آنها آغاز مي‌شود.

وي با اعلام اينکه سوله ها ظرف مدت 45 روز تکميل خواهد شد، افزود: شهرداري به منظور تکميل سوله ها و واگذاري يک قطعه زمين و تأمين اعتبار اقدام کند و همچنين سپاه صاحب الامر(عج) نسبت به ديوارکشي و اخذ مجوزهاي قانوني براساس قرارداد واگذاري اقدام کند.

رئيس شوراي اسلامي شهر با بيان اينکه حداکثر تا پايان سال تمامي توافقات مشترک عملياتي خواهد شد، ادامه داد: در اين جلسه همچنين با درخواست سپاه استان حداکثر ظرف مدت سه روز، شهرداري نسبت به اعطاء مجوز و پروانه مستحدثات اعم از ديوارکشي و ساير فضاهاي مورد نياز اقدام کند.

پايان پيام/2043/شهريور95

 

تصاویر مرتبط