دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

صديقي، رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين:

فضاي ورزشي شهر با ساخت و راه اندازي سوله هاي صالحين وسعت مي‌گيرد

رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: با مشارکت شهرداري، سپاه صاحب الامر(عج) و ديگر دستگاهها در ساخت و تجهيز سوله‌هاي ورزشي صالحين فضاهاي ورزشي شهر وسعت مي‌گيرد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ محمدرضا صديقي رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين در جلسه تصميم گيري براي راه اندازي سوله هاي ورزشي صالحين گفت: با مشارکت شهرداري، سپاه صاحب الامر(عج) و ديگر دستگاهها در ساخت و تجهيز سوله هاي ورزشي صالحين فضاهاي ورزشي شهر وسعت مي‌گيرد.

وي در خاتمه گفت: شوراي سياست‌گذاري سوله‌هاي صالحين به منظور نهايي کردن کار و لحاظ پيشنهادات در دستورکار متوليان امر قرار بگيرد.

پايان پيام/2045/شهريور95

تصاویر مرتبط