چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

فرج ا... فصيحي رامندي در جلسه سياست گذاري سوله هاي صالحين:

احداث سوله هاي صالحين بستر مناسب براي توسعه امر ورزش در قزوين است

مشارکت شهرداري و سپاه در احداث سوله هاي ورزشي صالحين،بستر مناسبي براي توسعه امر ورزش در شهر فراهم مي‌کند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ جلسه سياست گذاري براي سوله هاي ورزشي صالحين با حضور معاون فني و عمراني استاندار، رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين،شهردار، سرهنگ برزگر جانشين فرمانده سپاه استان در دفتر شهردار برگزارشد.

فرج ا... فصيحي رامندي رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در اين جلسه گفت: مشارکت شهرداري و سپاه در احداث سوله هاي ورزشي صالحين،بستر مناسبي  براي توسعه امر ورزش در شهر فراهم مي‌کند.

*

صديقي رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: با مشارکت شهرداري، سپاه صاحب الامر(عج) و ديگر دستگاهها در ساخت و تجهيز سوله‌هاي ورزشي صالحين فضاهاي ورزشي شهر وسعت مي‌گيرد.

*

اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين يادآورشد:

تکميل و تجهيز سوله هاي ورزشي صالحين براي مردم محلات ضروري است

پايان پيام/2047/شهريور95

تصاویر مرتبط