شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين؛

جغرافياي مکاني بر جغرافياي گردشگري قزوين منطبق نيست

رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: هر نقطه از کره زمين پتانسيل جذب گردشگر را دارد، ولي زمينه ساز آن انطباق جغرافياي گردشگري بر جغرافياي مکاني آن منطقه بايد باشد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين، فاطمه اشدري افزود: هر مکاني توانمندي جذب گردشگر را دارد، اما جغرافياي گردشگري قزوين بر جغرافياي مکاني آن منطبق نيست، چراکه زيرساخت هاي لازم براي جذب گردشگر در قزوين مهيا نشده است؛ در نتيجه در صورتي مي توان جغرافياي مکاني را بر جغرافياي گردشگري تبديل کرد، که اين زيرساخت مهيا شود.

اشدري با اشاره به تنوع اقليمي شهر قزوين و تاريخ پر افتخار اين شهر و پتانسيل آن در جذب گردشگر تصريح کرد: وجود آثار تاريخي، فرهنگي، اماکن زيارتي و مذهبي و مناطق طبيعي قزوين مي‌تواند در جذب گردشگران بي‌شمار و معرفي اين منطقه در ابعاد داخلي و خارجي نقش مهمي را ايفا نمايد.

عضو شوراي اسلامي شهر قزوين خاطر نشان کرد: بسياري از صاحب نظران بر اين باورند كه مي‌بايست ميان جاذبه هاي گردشگري بالفعل و بالقوه تفاوت قائل شد، به عبارت ديگر هر جاذبه توريستي نمي‌تواند موجب جذب گردشگران شود تا زماني که زير ساخت لاي لازم براي معرفي و بهره برداري از آن فراهم گردد.

رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: در صنعت گردشگري زماني يك جاذبه تاريخي، فرهنگي و... به يك جاذبه گردشگري تبديل مي‌شود كه اين جاذبه از نظر گردشگري توسعه يافته باشد.

اشدري ضمن اعلام راه هاي بالفعل كردن جاذبه هاي گردشگري در قزوين ادامه داد: تأمين و تكميل زير ساخت‌هاي گردشگري در قزوين از جمله راههاي تبديل اين پتانسيل بالقوه به بالفعل است.

اين مقام مسئول شهر قزوين در خاتمه را داراي جاذبه هاي متنوع و منحصر به فرد فرهنگي، تاريخي، طبيعي و ... دانست و در خاتمه افزود: هنوز امكانات لازم براي قابل بهره برداري كردن اين پديده ها در قزوين فراهم نشده است و ضمن همکاري کليه دستگاه‌هاي دولتي در مسير رفع موانع موجود مي‌بايست اطلاع رساني لازم پيرامون معرفي بيش از پيش اين جاذبه ها در ابعاد داخلي و بين المللي صورت پذيرد.

پايان پيام/2049/شهريور95

تصاویر مرتبط