شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

فصيحي رامندي،رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد:

برنامه راهبردي 5ساله دوم شهرداري قزوين تصويب شد/ارائه گزارش تحليلي از ميزان تحقق برنامه اول توسعه تا 20 روز آينده به شوراي شهر

برنامه راهبردي 5ساله دوم شهرداري قزوين مورد تصويب شوراي اسلامي شهر قزوين قرار گرفت و به شهرداري قزوين اعلام شد ظرف 20 روز آينده گزارش تحليلي خود از ميزان تحقق برنامه اول را به پارلمان محلي ارائه دهد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ فرج اله فصيحي رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: برنامه راهبردي 5ساله دوم شهرداري قزوين مورد تصويب شوراي اسلامي شهر قزوين قرار گرفت و به شهرداري قزوين اعلام شد ظرف 20 روز آينده گزارش تحليلي خود از ميزان تحقق برنامه اول را به پارلمان محلي ارائه دهد.

پايان پيام/2378/دي95

تصاویر مرتبط