چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

در کميسيون اداري-مالي شوراي اسلامي شهر قزوين انجام شد؛

‌گزارش شهرداري قزوين از واگذاري حجره‌هاي سعدالسلطنه و بحث‌ درباره تجهيزات مؤسسه کاسپين

کميسيون اداري-مالي شوراي شهر بادستورکار ارائه گزارش شهرداري قزوين از واگذاري حجره‌هاي سعدالسلطنه و بحث‌ درباره تجهيزات مؤسسه کاسپين برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ کميسيون اداري-مالي شوراي‌شهر با موضوع بررسي ‌گزارش‌ شهرداري از واگذاري حجره‌هاي سعدالسلطنه و بحث‌ درباره تجهيزات ‌مؤسسه ‌کاسپين در تالار مردم شوراي اسلامي شهر قزوين برگزار شد.

پايان پيام/2387/دي95

تصاویر مرتبط