چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

غياثوند، رييس کمسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد:

تصويب طرح ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري با تأکيد بر آموزه هاي ايراني- اسلامي در کميسيون شهرسازي

طرح ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري با تأکيد بر آموزه هاي ايراني_اسلامي در کميسيون شهرسازي شوراي شهر به تصويب رسيد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ حسين غياثوند رييس کمسيون شهرسازي شوراي شهر در جلسه کمسيون متبوع خود با موضوع بررسي طرح ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري براساس آموزه هاي ايراني-اسلامي و رونمايي از پرتال معماري ايراني-اسلامي که با حضور اعضاي شوراي شهر، معاونت شهرسازي، تعدادي از مديران شهرداري، نمايندگان سازمان نظام مهندسي و اساتيد دانشگاه در تالار مردم شورا برگزارشد، به تشريح دستور کار و روند اجراي طرح يادشده پرداخت.

وي در ادامه با اشاره به نتايج بدست آمده از اين جلسه، اظهار کرد: به منظور اجراي ضوابط تشويقي در طرح و بازنگري فعاليتهاي انجام شده مقررشد، مسئولين حوزه درآمد شهرداري جلساتي را برگزار و نتايج را براي اعمال در طرح با نظر کميسيون شهرسازي لحاظ کنند.

اين مسول همچنين برالزام شهرداري به اعمال معماري ايراني_اسلامي در طرح ها و پروژه هاي عمراني و فضاي سبز نيز تاکيد کرد و اين موارد را از ديگر مصوبات کميسيون شهرسازي برشمرد.

ارسال گزارشات جلسه براي نماينده ولي فقيه در استان

غياثوند جلسه با استاندار و معاونت عمراني استانداري را در خصوص موضوع درخواست ابلاغ اين طرح به دستگاه هاي اجرايي استان و تاييد نقشه ها در گروه يا کميته فني شهرسازي مناطق و ارسال گزارشات جلسه در زمينه بررسي موضوع براي نماينده ولي فقيه را از مصوبات اصلي اين جلسه عنوان کرد.

رييس کمسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين بازنگري ضوابط و قوانين شهرسازي شهرداري، تسهيل در ضوابط تجميع پلاکها و اجراي معماري ايراني_اسلامي در شريانهاي اصلي به عنوان پايلوت را از ديگر مصوبات مهم اين پروژه بيان کرد و گفت: ارائه الگوهاي اجرايي و نمونه هاي شاخص از معماري ايراني_اسلامي به عنوان نمونه براي مخاطبين و همشهريان از ديگر موارد اجرايي و مصوبات کميسيون شهرسازي به شمار مي‌آيد.

فرهنگسازي رمز مشارکت مردمي در اجراي معماري ايراني_اسلامي   

وي ضمانت اجرايي پروژه را در کنار تحقق مقررات ملي ساختمان و اينکه تا چه ميزان مي توان پاسخگوي مطالبات مردمي شد را از ديگر مصوبات اين جلسه دانست و گفت: فرهنگسازي مهمترين موضوع و معيار در اجراي طرح ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري بر اساس آموزه هاي ايراني-اسلامي به شمار مي آيد تا با اين اقدام شاهد مشارکت عمومي با متوليان امر باشيم که در اين رابطه اقدامات عملي و فرهنگ سازي براي همراهي مردم انجام شده و يا درحال انجام است.

 

بازگشت به سيما و منظر شهري، واقعيتي که ازدست رفته است

اين مسول تصريح کرد: در حال حاضر سيما و منظر شهري واقعيت دست رفته اي است که تاريخ، ادبيات و منابع فرهنگي دنيا را تحت الشعاع خود قرار داده است به همين خاطر مي‌بايست با مشارکت ساير دستگاه هاي مربوطه اين موضوع دوباره احياء شود.

وي افزود:يکي از سياستهاي کمسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين  توجه به نگاه کيفي به معماري ايراني-اسلامي است که رهبر فرزانه انقلاب نيز بر اين موضوع تاکيد اکيد داشته اند.

اختصاص 21 جلسه تخصصي براي بررسي و تدوين طرح معماري ايراني_اسلامي

رييس کمسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين با بيان اينکه توجه به اين حوزه نياز به ضوابط قانوني و همراهي و مشارکت مردم و پيوست اجتماعي دارد افزود: در طرح ضوابط سلبي و ايجابي داريم و يک گروه همکار که فرهنگسازي و بسترسازي فراهم کنند ضمن اينکه تعريف طرح در بودجه، دانشگاه آزاد به عنوان مشاور، استفاده از نظر کارشناسان، 21 جلسه، کار اجرايي و فرهنگسازي در حال انجام است.

معماري اسلامي نشات گرفته از تفکر ماست

اين مسول با بيان اينکه معماري ايراني_اسلامي نشأت گرفته از انديشه و تفکر ماست اضافه کرد: طبق فرمايشات مقام معظم رهبري حتي مبلمان شهري نيز بايد طبق اين ديدگاه ساخته و احداث شود و با متبلور شدن اين انديشه در شهر و شهرسازي امروزي به طور ملموس، مي توان هويت ديني و ايراني را به چهره شهر بازگرداند.

به گفته وي، محور قرار گرفتن خانواده در قوانين و مقررات و نظام مسکن و شهرسازي آنقدر مهم است که در بند دوم سياستهاي ابلاغي ازسوي مقام معظم رهبري آمده است، چراکه فاصله گرفتن از هويت ديني و تاريخي در بخشهاي اجتماعي و به ويژه شهرسازي نهاد خانواده را تحت تأثير قرار بگيرد.

نهادينه شدن فرهنگ معماري ايراني-اسلامي

غياثوند ادامه داد: برگزاري ورک شاپ ها، طراحي نماها و تدوين پروژه هاي اي پي سي بر اساس اين ضوابط آمده است، کارشناسان، نظام مهندسي و دستگاه هاي مربوطه بايد بتوانند اين موضوع را در استان کنترل، تببين و اجرا کنند چراکه اين مهم تا به امروز در بين مردم به عنوان يک فرهنگ جا نيفتاده و نهادينه نشده است.

پيوست‌هاي فرهنگي و اجتماعي براي پروژه هاي شهري

رييس کمسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين بيان کرد: نماهاي شيشه اي و ديگر نماهايي که بدون هيچ گونه ضابطه اي در شهر ساخته مي شوند و پيوست فرهنگي، اجتماعي ندارند، به لحاظ سازه اي نيز ناپايدارند، اين پروژه ها نمونه هاي بارزي هستند که ثابت ميکند الگو پذيري از معماري ايراني_اسلامي تا چه حد در شهر مهم و موثر است.

قزوين الگوي جهان اسلام شود

به گفته وي، معماري ايراني_اسلامي بايد به يک گفتمان و باور عمومي تبديل شود تا بتواند آشفتگي‌هاي بصري را از ساختمانهاي شهري پاک کند.

 

اين مسول با بيان اينکه بايد چک ليست هاي مطابق با معماري ايراني_اسلامي تهيه شود گفت: قزوين با قدمتي هزار ساله و ظرفيت هاي لازمي که دارد مي تواند در اين مسير خود به عنوان يک الگو شود.

راه اندازي وبسايت جامع ايراني_اسلامي گامي مهمي در 

غياثوند ادامه داد: راه‌اندازي پرتال اطلاع رساني معماري ايراني_اسلامي، اقدام مؤثر و ارزشمند عملياتي بود که از مصوبات کميسيون شهرسازي به شمار مي‌آيد و اين اقدام با حمايت شوراي شهر و همت شهرداري قزوين افتتاح شد تا گام مؤثري براي ترويج فرهنگ اصيل معماري و شهرسازي ايراني_اسلامي برداشته شود.

وي اضافه کرد: ادامه اين روند سبب خواهد شد که يک جرياني در جامعه ايجاد شود که در آينده نزديک اين موضوع را تبديل به فرهنگ کند.

پايان پيام/2351/دي95

تصاویر مرتبط