سه‌شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

مجابي، رييس کميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين:

قزوين با برنامه‌ريزي به‌عنوان مقصد گردشگري معرفي مي‌شود

رئيس کميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: براي پروژه هاي گردشگري برنامه تعريف شود ضمن اينکه نبايد در ادامه راه، مسير عوض شده و بلاتکليف باقي ماند تا قزوين به مقصد گردشگري تبديل نشود.

به گزارش روابط عمومي شوراي شهر قزوين؛ سيد کاظم مجابي رئيس کميسيون خدمات شهري شوراي شهر قزوين در جريان بررسي بودجه سال 96اظهار کرد: بايد يک سياست خاصي براي گردشگري در نظر گرفته شود تا بتوان به اين نتيجه رسيد که به چه طريق مي توان قزوين را به عنوان يک مقصد گردشگري معرفي کرد.

براي پروژه هاي گردشگري برنامه تعريف شود

وي با بيان اينکه سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند در اين امر موثر باشد، افزود: ضروري است برنامه تعريف شده اي براي چنين پروژه هايي طراحي شود، ضمن اينکه نبايد در بين راه، مسير عوض شود تا چنين مباحثي بلاتکليف باقي بماند.

پايان پيام/2494/بهمن95

تصاویر مرتبط