چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

نخستين، رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي شوراي شهرخبرداد:

تجهيز زمينهاي بازي و ستهاي ورزشي بوستانهاي شهر در سال 96

براي تجهيز زمينهاي بازي بوستانها سطح شهر و ست‌هاي ورزشي بوستانها براي سال 96، شهرداري باتوجه به سياست گذاري شوراي شهر بودجه خوبي درنظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ مريم نخستين رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي شوراي شهر اظهارداشت: براي تجهيز زمينهاي بازي بوستانها سطح شهر و تجهيز ست‌هاي ورزشي بوستانها براي سال 96، شهرداري باتوجه به سياست گذاري شوراي شهر بودجه خوبي درنظر گرفته است.

وي افزود: بازپيرايي فضاي سبز ناحيه چوبيندر و بلوار آزادگان(غياث آباد)، خريد و نصب کفپوش بوستانهاي شهر، خريد و نصب وسايل بازي کودکان، استاندارد و ايمن سازي بازيگاهها و جلوگيري از خطر سقوط و خودکشي کودکان و تعويض وسايل بازي کودکان دردستورکار قرار گرفته است.

پايان پيام/2499/بهمن95

تصاویر مرتبط