یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين خبرداد:

افزايش تراکم ساختماني در شهرک کوثر

با پيگيري هاي شوراي اسلامي شهر، شهرداري و همراهي كميسيون ماده ي ? تراكم ساختماني بخش هايي از شهر قزوين مانند ناحيه ي كوثر افزايش يافت.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ حسين غياثوند رئيس كمسيون شهرسازي گفت: با پيگيري هاي شوراي اسلامي شهر، شهرداري و همراهي كميسيون ماده ي ? تراكم بخش هايي از شهر قزوين مانند ناحيه ي كوثر افزايش يافت.

وي همچنين خبرداد: به دنبال افزايش تراكم در ساير نقاط شهر نيز هستيم.

پايان پيام/2509/بهمن95

تصاویر مرتبط