سه‌شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

خورشيدي، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين:

افزودن يک باند تردد ديگر در جاده بهشت فاطمه(س) ضرورت دارد

افزودن يک باند عبور و مرور ديگر در جاده بهشت فاطمه(س) با پوشانده شدن سطح رودخانه اي که از اين جاده مي‌گذرد، اقدام ضروري که در سال 96 مي‌تواند دردستورکار متوليان امر قرار بگيرد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ محمد خورشيدي نايب رئيس شوراي شهر در جريان بررسي لايحه بودجه سال 96 شهرداري قزوين با تأکيد براينکه تعريض جاده بهشت فاطمه(س) بسيار ضروريست، ادامه داد: افزودن يک باند عبور و مرور ديگر در اين مسير با پوشانده شدن سطح رودخانه اي که از اين جاده مي گذرد، اقدام ضروري که در سال 96 مي تواند دردستورکار متوليان امر قرار بگيرد.

پايان پيام/2518/بهمن95

 

تصاویر مرتبط