سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

قافله باشي، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين:

گزارش افتخار آفريني مدال‌آوران مسابقات جهاني محاسبات ذهني درکميسيون فرهنگي

رئيس کميسيون فرهنگي شورا گفت: گزارش افتخار آفريني مدال آوران مسابقات جهاني محاسبات ذهني در کميسيون فرهنگي شورا ارائه شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ مهديه سادات قافله باشي، رييس کميسيون فرهنگي شوراي شهر درباره نتايج کميسيون امروز متبوع خويش توضيح داد: در اين جلسه، دستورکار و موضوعات مختلف بررسي شد.

 

درخواست مساعدت شورا به بهزيستي درباره کمک به کمپ زنان آسيب ديده و تجهيز اين مرکز به ست ورزشي مورد بررسي و تصميم گيري کميسيون قرار گرفت.

 

همچنين در اين جلسه نماينده مدال آوران مسابقات دانش آموزي محاسبات ذهني، گزارشي از افتخار آفريني آنان در مسابقات جهاني ارائه دادند.

 

همچنين در ادامه جلسه نامه ها و موضوعات مطروحه ديگري مورد بررسي و تصميم گيري قرار گرفت.

پايان پيام/2050/دي96