سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

داوودي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين:

مشارکت دستگاه قضا در تعيين تکليف پروژه هاي بلاتکليف شهري ضروريست

مجموعه مديريت شهري براي گره گشايي از برخي پروژه ها همچون شهيد انصاري شرقي که سالهاست بلاتکليف باقي مانده است و اکنون به خاطر برخي مسائل درون استاني با مانع اجرا مواجه شده و مردم بلاتکليف هستند، نيازمند همکاري و همراهي دستگاه قضايي است.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ حکمت الله داوودي رئيس شوراي شهر در نشست مشترک با رييس کل دادگستري استان اظهارداشت: شوراي شهر به عنوان مردمي ترين نهاد در نظام جمهوري اسلامي مطرح بوده و 9 اصل از قانون اساسي به وظايف و عملکرد شوراهاي شهر و روستا اشاره داشته است.

 

وي افزود: قطعا شورا و شهرداري قزوين در اجراي برخي اقدامات همچون سد معبر نيارمند همراهي و پشتيباني دستگاه قضا بوده است، ازسوي ديگر قانون در موارد متعدد مسئوليت شورا را بيشتر کرده، در اين بخش نيز، نيازمند همراهي هستيم.

 

داوودي ادامه داد: برنامه دوم 5ساله شهرداري آماده شده و چندروز ديگر به صحن شورا ارسال خواهد شد، ازسوي ديگر هماهنگي به عمل آمده تا بودجه سال آتي براساس برنامه پيش برود.

 

رئيس شورا بيان کرد: در برنامه 5 ساله، موضوعات مربوط به فرهنگي، آسيب هاي اجتماعي، نواحي منفصل و ديگر موضوعات گنجانده شده است، به عنوان نمونه اگر براي 500 هکتار بافت ناکارآمدي که درشهر وجود دارد، اتفاق مناسبي رخ ندهد، تبعات جبران ناپذيري خواهد داشت.

 

اين مقام مسئول يادآورشد: همکاري دستگاههاي متولي با مجموعه مديريت شهري براي درنظر گرفتن بسته هاي تشويقي ساخت و ساز مهم و اساسي است.

 

رئيس شورا در خاتمه گفت: مجموعه مديريت شهري براي گره گشايي از برخي پروژه ها همچون شهيد انصاري شرقي که سالهاست بلاتکليف باقي مانده است و اکنون به خاطر برخي مسائل درون استاني با مانع اجرا مواجه شده و مردم بلاتکليف هستند، نيازمند همکاري و همراهي دستگاه قضايي است.

پايان پيام/2052/دي96