پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

ازسوي حسابرسان مطلوب اعلام شده؛

گزارش حسابرسي سازمانهاي پايانه ها و تاکسيراني به تصويب شورا رسيد

گزارش حسابرسي سازمانهاي پايانه هاي مسافربري و تاکسيراني شهرداري قزوين که ازسوي حسابرسان مطلوب اعلام شده، به تصويب مجلس محلي مرکز استان رسيد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ همزمان با برگزاري جلسه 26 دي ماه شورا، گزارش حسابرسي سازمانهاي پايانه هاي مسافربري و تاکسيراني شهرداري قزوين که ازسوي حسابرسان مطلوب اعلام شده، به تصويب مجلس محلي مرکز استان رسيد.

پايان پيام/2079/دي96