پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

به منظور آشنايي با کارکرد نهاد مدني؛

شوراي دانش آموزي دبيرستان دخترانه اباصالح درجلسه پارلمان محلي حضور يافتند

اعضاي شوراي دانش آموزاي دبيرستان اباصالح قزوين به همراه مدير اين مرکز آموزشي، در جلسه پارلمان محلي حضور يافتند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ اعضاي شوراي دانش آموزاي دبيرستان دخترانه اباصالح قزوين به همراه مدير اين مرکز آموزشي، به منظور آشنايي با کارکرد نهاد مدني در جلسه پارلمان محلي حضور يافتند.

پايان پيام/2081/دي96