دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

دکتريوسفي، نايب رئيس شوراي شهر قزوين تأکيدکرد؛

ارسال طرح پارک بانوان جنوب شهر بعد از تکميل به شورا

طرح پارك بانوان جنوب شهر پس از تکميل و اصلاح، به شورا براي بررسي و تصويب ارسال شود.

 به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ دکتر زهرا يوسفي، نايب رئيس شوراي شهر، درباره طراحي و اجراي بوستان بانوان جنوب شهر تاکيداتي بيان کرد و گفت:

 

باتوجه به اينکه کليات طرح پارك بانوان در کميسيون به تصويب رسيده است و از آنجا كه فضاهاي ورزشي در جنوب شهر براي بانوان بسيار کم است، اگر رينگ پياده روي و دوچرخه سواري آن داراي ايراد و اشکال باشد، به هيچ عنوان قابل قبول نبوده و مشکل بزرگي را ايجاد ميکند.

 

شيب رينگ دوچرخه سواري بوستان بانوان منطقه مينودر زياد و غير اصولي است و امکان مصدوم شدن افراد در زمان استفاده از آن وجود دارد.

 

از آنجاييکه كه طرح هايي که در سازمان خدمات طراحي تدوين و ارائه ميشود، توسط خود همکاران و کارشناسان شهرداري نيست و به شکل سفارشي در خارج از مجموعه طراحي ميشود ،لازم است طرح را بدون نقص تحويل بگيريم.

 

قبل از اصلاح رينگ دوچرخه سواري، به هيچ عنوان لايحه به شورا ارسال نشود.

پايان پيام/2089/دي96