چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

در جلسه شوراي شهر قزوين بيان شد؛

تأکيدات شورا در رابطه با لايحه تجليل از قهرمانان و ورزشکاران فراملي

اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين در جريان تصويب لايحه دوفوريتي تجليل از قهرمانان و ورزشکاران فراملي تأکيدات و صحبت‌هايي بيان کردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين در جلسه 4 آذرماه، در جريان تصويب لايحه دوفوريتي تجليل از قهرمانان و ورزشکاران فراملي بيان کردند: 

 

*حکمت الله داوودي با بيان اينکه در سال?? از ورزشکاران قزويني که در سطح بين المللي رتبه آورنده بودند، تجليل شد، افزود:

 

*تجليل شهرداري از نام آوران ورزشي درقالب لايحه دوفوريتي به شورا ارسال شده است.

 

*فصيحي رامندي به لايحه ي دوفوريتي تجليل از ورزشکاران ملي اشاره کرد و گفت:

 

*نقش اداره کل ورزش و جوانان و استانداري در برنامه تجليل از ورزشکاران چيست؟!

 

*چرا دخالتي در اين موضوع نميکنند و تمام وظايف و هزينه هاي تجليل را به شهرداري محول کرده اند؟!

 

*احدچگيني پيشنهاد داد:

*از نفراتي تجليل کنيم که اداره کل ورزش  رسما معرفي مينمايد و نه هيات ها و فرد ديگري.

 

*تجليل در سالن مفاخر يا يکي از سالنهاي جلسات مربوط به شهرداري صورت گيرد.

 

*وي گفت: از دستگاه هاي متولي هم بخواهيم تا آنها هم مشارکت داشته باشند. آيين نامه تجليل صرفا براي ورزشکاران نيست و براي کليه مفاخر است ( قراني ، هنري و ... )  فلذا بايست ساير نخبگان از اين فرصت استفاده نمايند.

 

*سعيد دقيقي با اشاره به لايحه دوفوريتي تقدير از ورزشکاران قزويني افتخار آفرين درسطح فراملي توضيح داد:

 

*تجليل از ورزشکاراني که در عرصه بين المللي مدال آورده اند به دليل برگزاري هرچه بهتر و شايسته تر اين برنامه به تعويق انداخته شد تا با سال هاي گذشته متفاوت تر باشد و زحمات شهرداري به چشم بيايد،حال بايد در بهترين شکل ممکن اين اتفاق رقم بخورد.

 

*برخي از رشته هاي ورزشي مانند کشتي، سنگنوردي، کاراته و غيره

 مظلوم واقع شده اند و نگاهي که بايد، به آنها نشده است.

*ورزشکاران اين عرصه درآمد آنچناني ندارند و زحمت هايي که ميکشند به اين اميد است که روزي از آنان تجليل شود.

 

*اهداي يک ربع سکه به اين قهرمانان ملي واقعا خجالت آور است و همانطور كه نگاه به فريضه نماز و مباحث آن در جامعه جوان ميتواند تاثير گذار باشد، ورزش هم داراي چنين ويژگي است و بايد به آن نگاه ويژه تري داشت.

پايان پيام/2032/آذر96