سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

چگيني، رئيس کميسيون حمل ونقل شوراي شهر قزوين:

شوراي شهر قزوين براي تقويت نهاد کتابخانه ها تلاشگر است

شوراي اسلامي شهر قزوين به عنوان NGO مادر، براي تقويت نهاد کتابخانه ها که نهادي غيردولتي است، هر اقدامي که بتواند انجام خواهد داد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ احد چگيني، رئيس کميسيون حمل و نقل و امور زيربنايي شوراي اسلامي شهر قزوين در رابطه با حوزه کتاب و موضوعات مشترک مجموعه مديريت شهري با اداره کل کتابخانه هاي عمومي استان گفت: با توجه به زحمات و تلاشهايي که فعالان نهاد کتابخانه هاي عمومي استان در حوزه کتابخواني ميکشند، قادرند در نواحي منفصل شهري با مشارکت شهرداري اقدامات موثري در حوزه کتاب خواني داشته باشند.

وي افزود: به عنوان نمونه، نواحي منفصلي مثل چوبيندر و ناصرآباد مستعد برگزاري برنامه ريزي ها و اقدامات مربوطه هستند.

 

وي ادامه داد: شوراي اسلامي شهر قزوين به عنوان NGO مادر, براي تقويت نهاد کتابخانه ها که نهادي غيردولتي است، هر اقدامي که بتواند انجام خواهد داد.

 

اين عضو شورا ادامه داد: در لايحه جامع مديريت واحد شهري، نهاد کتابخانه ها زيرمجموعه شهرداري خواهد شد، در اين مجموعه هرچه هزينه کنيم، درواقع نوعي سرمايه گذاري است، چراکه اگر کتاب را وارد زندگي خانواده ها و افراد کنيم، بسياري از معضلات اجتماعي رفع خواهد شد.

 

وي در خاتمه گفت: مجموعه هايي همچون کتابخانه و فرهنگسرا در اختيار شهرداري قرار دارد، براي جلوگيري از موازي کاري در بخش کتابخواني، ميتوان مراکزي همچون کتابخانه انديشه يا سنجيده را به نهاد کتابخانه ها واگذار کرد و شيوه نامه اي براي اداره آنها در اين بخش، تدوين کرد.

پايان پيام/2027/آذر96