شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

آغاز بررسی جزیيات بودجه ١٢٠٠ميليارد توماني شهرداری در پارلمان محلی قزوین

نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر قزوین پس ار تصویب کلیات بودجه سال آینده شهرداری قزوین، به بررسی جزییات بودجه پرداختند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ در جریان اولین جلسه بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری قزوین، اعضای شورا برخی کدهای درامدی بودجه را بررسی کردند.

براساس این گزارش؛ برخی کدهای درآمدی از جمله درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی، درآمد حاصل از بهره برداری از فضای شهری، بهای خدمات و درآمدهای موسسات غیرانتفاعی ، درآمدهای ناشی از حمل و نقل و توسعه شهر و درآمد حاصل از تاسیسات شهری، همچنین درآمد غسالخانه و آرامستانها، درآمد پارک ها و فروش گیاه، بهای خدمات آماده سازی و بهای خدمات فنی و پیمانکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد؛ مبلغ اعتبار برخی از کدهای درآمدی در بودجه افزایش یابد.

 

پایان پیام/
 

تصاویر مرتبط