یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

بررسی هزینه های جاري سال ١٤٠٠ شهرداری در پارلمان محلی قزوین

در ادامه روند بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰شهرداری قزوین، اعضای شورای اسلامی شهر قزوین به بررسی اعتبارات هزینه ای و هزینه های جاری بودجه پیشنهادی شهرداری پرداختند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ در دومین جلسه بررسی بودجه شهرداری قزوین اعضای پارلمان محلی این شهر به بررسی جزییات بخش اعتبارات هزینه ای شهرداریپرداختند..

براساس این گزارش؛ هزینه های پرسنلی شامل حقوق، مزایا و دستمزد پرسنل و حقوق کارکنان قراردادی مورد تصویب قرار گرفت.

این گزارش خاطرنشان می کند؛ ؛ در بخش کمک های بلاعوض که شامل کمک به کتابخانه ها، کمک به موسسات خصوصی وکمک به بخش عمومی در بخش کمک به اشخاص حقوقی، هدایا و پرداختهای تشویقی و ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورای اسلامی شهر قزوین قرار گرفت و مقرر شد اعتبار ماده ۱۷ به دو میلیارد تومان افزایش یابد.

این گزارش خاطرنشان می کند؛ در ادامه بررسی این کد، ردیف کمک رفاهی کارمندان به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.
 

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط