یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

تصويب کدهای درآمدی بودجه پیشنهادی شهرداری در پارلمان محلی قزوین

درجریان بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین درسال آینده، کدهای درآمدی بررسی و مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ در دومین جلسه بررسی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین، اعضای شورای اسلامی شهر ادامه کدهای درآمدی را در بودجه پیشنهادی بررسی کردند.

این گزارش می افزاید؛ در ادامه بررسی بودجه پیشنهادی در بخش درآمدی، کدهای عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای ناشی از توسعه شهر، درآمدهای حاصل از حمل و نقل ، درآمد حاصل از تاسیسات شهری و بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری بررسی و به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین رسید.

این گزارش اضافه می کند؛ در این جلسه در بخش اعانات و کمکهای اهدایی دولت و سازمانهای دولتی و کد درآمدی اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد، شامل جریمه کمیسیون ماده صد و هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک، ضبط سپرده های معاملات شهرداری و درآمد حاصل از فروش اسناد مناقصه و سایر درآمدهای اتفاقی که به موحب قانون وصول می شود؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در بخش یارانه ها و کمکهای اعطایی دولت ۵۰ میلیارد تومان به سازمان اتوبوسرانی افزوده شود.

براساس این گزارش؛ در بخش درآمدهای حاصل از وجوه شهرداری، درآمدهای حاصل از وجوه سپرده مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است ؛ مبلغ کلی بودجه در این بخش به ۶۶۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان افزایش و به تصویب رسید.

 

پایان پیام/
 

تصاویر مرتبط