یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

نایب رییس پارلمان محلی قزوین

پرسنل شهرداری قزوین سرمايه هاي ارزشمندي هستند/ بودجه رفاهی كاركنان دو برابر شود

شهرداری قزوین به ارائه خدمات رفاهی به پرسنل توجه کند؛ چراکه نیروی انسانی یک سرمایه ارزشمند محسوب می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ مهدی عبدالرزاقی نایب رییس پارلمان محلی قزوین در دومین جلسه بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین در سال ۱۴۰۰، گفت: توجه به نیروی انسانی در شهرداری یک ضرورت است؛ چراکه این نیروها با تجربه و سوابق کاری که در حوزه های تخصصی دارند، برای شهرداری قزوین خدمات شایسته ای ارائه مي دهند و به عنوان یک سرمایه محسوب می شوند.

وی افزود: توجه به نیازهای پرسنل در شرایطی که حقوق دریافتی آنها نسبت به ارگانهای دیگر بسیار پایین تر است، می تواند انگیزه آنان را در کار افزایش دهد.

عبدالرزاقی تاکید کرد: اعتبار خدمات رفاهی در بودجه سال آینده افزایش دوبرابری داشته و صرفا باید برای پرسنل هزینه شود.

وی همچنین خواستار تامین نیازهای بهداشتی كاركنان برای مبارزه با کرونا شد و خاطرنشان کرد: باید پرسنل ماسک و مواد ضدعفونی کننده را به صورت رایگان دریافت کنند؛ چرا که سلامت آنان بسیار مهم است.

عبدالرزاقی همچنین در بخش دیگری از جلسه که به بررسی کدهای درآمدی بودجه اختصاص داشت، گفت: باید برای درآمد ناشی از تفکیک زباله مبلغی تعیین شود تا شهرداری مکلف به انجام آن باشد؛ بنابراین باید به موضوع تفکیک زباله از مبدا نگاه ویژه ای داشت.
 

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط