یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

فرج اله فصیحی رامندی:

هزینه سالیانه اجرای پروژه ها بايد همراه بودجه به شورا اعلام شود

قبلا در پیوست بودجه هزینه ی پروژه ها (عملکرد سنواتی، بودجه سال و پیش بینی آيده) جداگانه به شورا اعلام و مشخص می شد، چه میزان برای یک پروژه ای هزینه شده ، پیشرفت پروژه چند درصد است و چقدر در سالهای آينده نیاز دارد، اما درحال حاضر اینگونه نیست.

فرج اله فصیحی رامندی رییس کمیسیون مالی_اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه شورا که به بررسی بودجه پروژه های عمرانی شهرداری اختصاص داشت، بر ضرورت تکمیل برج های نیمه تمام ساختمان شهرداری قزوین تاکید و بیان کرد: به منظور حل مشکل ساختمانهای شهرداری قزوین باید برج های نیمه کاره شهرداری تکمیل و برای این موضوع در سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شود.

 فصیحی رامندی اظهار داشت: ساختمانهای پراکنده در سطح شهر و نامناسب بودن برخی از آنها در شأن شهرداری قزوین نیست، بنابراین باید تکمیل برج های نیمه تمام شهرداری در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: باید به شهرداری قزوین تکلیف شود تا چند ساختمان خود را بفروشد و منابع مالی تکمیل پروژه نیمه تمام ساختمان شهرداری را تامین کند.

به گفته وی، چنانچه تمرکز سازمانهای شهرداری در یک مکان اتفاق بیافتد، سهولت کار شهروندان و کاهش هزینه ها در مصرف انرژی و سایر هزینه ها را در پی خواهد داشت.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین تاکید کرد: باید برای سال ۱۴۰۰ تصمیم جدی در این خصوص اتخاذ شود.

رییس کمیسیون مالی_ اقتصادی پارلمان محلی قزوین، همچنین در خصوص احداث سد لاستیکی گفت: باید در جلسه ای و با حضور نمایندگانی از باغداران مشکلات این پروژه و دغدغه باغداران بررسی شود.

وی همچنین خواستار تسریع در روند تکمیل رینگ ترافیکی شهر و اتصال کمربندی شرق به بلوار پیامبر اعظم (ص) و پل امام رضا(ع)شد و گفت: باید در سال ۱۴۰۰ تکمیل این رینگ ترافیکی را به نتیجه برسانیم؛ چراکه درحال حاضر این پل ها کارکرد ترافیکی چندانی ندارد و شاهد ترافیک در بخشهایی از شهر هستیم.

 

پایان پیام/
 

تصاویر مرتبط