سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

نایب رییس پارلمان محلی قزوین:

حقوق رانندگان آژانس شاغل در شهرداری افزایش یابد

با توجه به تورم زیاد و تحمیل هزینه های سنگین ، ضرورت دارد حقوق رانندگان آژانس شاغل در شهرداری قزوین افزایش یابد.

مهدی عبدالرزاقی، نایب رییس پارلمان محلی قزوین در جلسه شورا که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری قزوین برگزار شد، با اشاره به این مطلب، گفت: با توجه به افزایش هزینه های خودرو و پایین بودن حقوق رانندگان آژانس، ضرورت دارد حقوق این افراد افزایش داشته باشد.

وی گفت: رانندگان شهرداري حقوق پایینی دریافت می کنند و پیشنهاد می شود تا حقوق ماههای دی، بهمن و اسفند با ۲۰ درصد افزایش پرداخت و از فروردین ماه نیز ۳۰ درصد به حقوق آنها افزوده شود.

نایب رییس پارلمان محلی قزوین در ادامه جلسه در خصوص مدیریت پارکینگ های سطح شهر، خواستار رفع مدیریتهای چندگانه شد و گفت: یکی از معضلات موجود در پارکینگهای سطح شهر، مدیریتهای چندگانه در آنها است که باید با تشکیل جلسات مشترک این معضل برطرف شود.

وی همچنین در خصوص مدیریت شهرداری قزوین در جایگاه پسماند محمد آباد گفت: باید به مجموعه شهرداری قزوین در مدیریت این جایگاه کمک شود و از طرف دیگر مسئولان استان نیز در پی تحقق شروط ذکر شده شورا در مصوبه تحویل جایگاه پسماند محمدآباد نیز باید باشند.
 

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط