پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

ادای سوگند اعضای توسط اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

متن این سوگندنامه به شرح ذیل است:

 

بسم اله الرحمن الرحیم

من در برابر کلام اله مجید به خداوند متعال سوگند یاد می کنم با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که در حفظ امانت و اتجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چهارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم.

تصاویر مرتبط