پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

فرج الله فصیحی رامندی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین شد

فرج الله فصیحی رامندی با کسب 7 رای از مجموع ۹ رای به مدت یک سال، به عنوان رییس شورای اسلامی شهر قزوین در دوره ششم انتخاب شد..

قابل ذکر است، فاطمه اشدری نیز دیگر کاندید ریاست شورا بود که موفق به کسب 2 رای شد.

 

تصاویر مرتبط