پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

ولی چگینی،

رسانه ویترین عملکرد شورا است

رسانه ها ویترین عملکرد شورا هستند و در پیشبرد اهداف شورا و برطرف شدن نقاط ضعف بسیار تاثیرگذار خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ ولی چگینی، عضو شورای اسلامی شهر قزوین در اولین جلسه شورای ششم طی سخنانی رسانه‌ها را به مثابه چراغ‌قوه دانست و اظهار داشت: خبرنگاران مانند چراغ قوه نور را در قسمت‌های تاریک، مبهم و گنگ می‌اندازند و روشنگری می‌کنند و جایی که کم و کاستی وجود دارد را نشان می‌دهند؛ براین اساس به کمک رسانه ها می توان نقاط قوت را شناخت و نقاط ضعف را برطرف کرد.

وی افرود: رسانه در هر جریان و رویدادی نقش مؤثری دارد و ما می‌خواهیم اصحاب رسانه به نحـوی شایسته به دور از نگاه جناحی به ما کمک کنند، زیرا نقدهای منصفانه به ما کمک خواهد کرد و گفتن حقایق بسیار راهگشا خواهد بود؛ به‌عبارت بهتر رسانه ویترین عملکرد شورا است.

وی خطاب به اهالی رسانه گفت: نقدها و قضاوتهای منصفانه داشته باشید و دنبال تخریب نباشید و حقایق را منعکس کنید.

به گفته چگینی، ما می‌خواهیم شهرداری انتخاب کنیم که برای مردم و شهر کار کند، امیدوارم شهرداری انتخاب شود که بتواند موفق و اثرگذار باشد.

وی تاکید اظهار امیدواری کرد: پس از پایان این دوره از شورادر مقابل خداوند و وجدان خود آسوده باشیم و شرمنده مردم نشویم.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط