یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

چگینی:

ضرورت حمایت شورا و شهرداری از ورزشکاران با استعداد قزوینی

در راستای حمایت از ورزش ، باید از ورزشکاران با استعداد قزوینی غافل نشویم.

ولی چگینی رییس کمیسیون مالی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قزوین با بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه در ادوار گذشته هزینه های بسیار زیادی برای جذب ورزشکاران خارجی در تیم های شهرداری قزوین صورت گرفته بود که قطعا شورای ششم با این موضوع مخالف است ولی نباید از حمایت ورزشکاران با استعداد قزوینی نیز غافل شویم.

وی افزود: شهرداری قزوین باید به امر پرورش ورزشکاران با استعدادی که نیاز به امکانات حداقلی دارند، ورود کرده و از آنها حمایت کند.

به گفته چگینی، در همین راستا ضرورت دارد بودجه کافی برای حمایت از ورزشکاران اختصاص داده شود و بستر فعالیت برای تیم های ورزشی فراهم گردد.

وی با بیان اینکه بسیاری از ورزشکاران قزوین افتخار آفرین بوده اند، خاطر نشان کرد: بسیاری از ورزشکاران قزوینی با بودجه های حداقلی افتخارات زیادی برای شهر و شهروندان به ارمغان آورده اند و شورای ششم بر خود فرض می داند که در حد توان از آنها حمایت کند.

رییس کمیسیون مالی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قزوین تاکید کرد: به نظر می رسد بودجه مصوب شورا در زمینه حمایت از ورزش کم است و باید نگاه ویژه تری به این موضوع داشته باشیم.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط